Προεδρικό διάταγμα 460/76 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' αποφάσεως των αρμοδίων, δια την χορήγηση των αδειών εγκαταστάσεων, επεκτάσεως και λειτουργίας των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων ως και των αποθηκών εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών, Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας, επιβάλλεται εις τους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος χρηματικό πρόστιμον μέχρι 200.000 δραχμών ή η διακοπή της λειτουργίας του συνόλου ή μέρους της εγκαταστάσεως ή αμφότερες οι ποινές αυτές, ανεξαρτήτως άλλης ποινής προβλεπομένης εξ ετέρων διατάξεων.

 

2. Κατά της αποφάσεως ταύτης χωρεί προσφυγή του, καθ' ου η απόφασις, ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός μηνός, από της κοινοποιήσεως εις τούτον της σχετικής αποφάσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4.1.14 της υπ' αριθμόν ΥΑ/1991 απόφασης (ΦΕΚ 578/Β/1991), με το άρθρο 10 της υπ' αριθμόν Δ3/13858/1993 απόφασης (ΦΕΚ 477/Β/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.