Ανασγκαστικός νόμος 207/67 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια βασιλικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, θα καθοριστεί πάσα λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος.

 

2. Εκκρεμείς αιτήσεις περί χορηγήσεως των στον παρόντα νόμο διαλαμβανομένων αδειών κρίνονται κατά τις διατάξεις τούτου.

 

3. Πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικείμενη εις τις διατάξεις του παρόντος καταργείται, πλην των του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 4035/1960.

 

4. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.