Απόφαση 14858/93 - Άρθρο 10

10. Έναρξη εφαρμογής - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

10.1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης καταργούνται:

 

α. Το προεδρικό διάταγμα 460/1976 (ΦΕΚ 170/Α/1976) Περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών.

 

β. Οι υπ' αριθμούς 17483/281/1978 (ΦΕΚ 269/Β/1978) Περί κατατάξεως των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς και 17484/282/1978 (ΦΕΚ 283/Β/1978) Περί εφαρμοστέων μέτρων πυροπροστασίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας σε ό,τι αφορούν μόνο:

 

Εμφιαλωτήρια υγραερίων.
Αποθήκευση και διακίνηση υγραερίων σε δεξαμενές.
Αποθήκευση και διακίνηση φιαλών υγραερίου.
Δεξαμενές υγραερίου εγκατεστημένες προς χρήση σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
Συστοιχίες φιαλών υγραερίου εγκατεστημένες προς χρήση σε βιομηχανίες - βιοτεχνίες.

 

10.2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

10.3. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

10.4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.