Προεδρικό διάταγμα 460/76 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι της συντάξεως των Ελληνικών κανονισμών πυρασφάλειας καθιερώνεται ο θεσμός του ειδικού κανονισμού πυρασφάλειας (Ε.Κ.ΠΥ.) δια τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις ως τις αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.

 

2. Από της ισχύος του παρόντος, εκάστη ως άνω, εγκατάστασις δέον να είναι εφοδιασμένη και δια του ειδικού κανονισμού πυρασφάλειας.

 

3. Ο ειδικός κανονισμός πυρασφάλειας εκάστης ως άνω εγκαταστάσεως συντάσσεται υπό της ενδιαφερόμενης βιομηχανίας και εγκρίνεται υπό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν προηγουμένης συνεργασίας μεταξύ των.

 

4. Ο ειδικός κανονισμός πυρασφάλειας θα περιλαμβάνει:

 

α. Τα προληπτικά μέτρα πυρασφάλειας του συνόλου της εγκαταστάσεως.

β. Τα κατασταλτικά μέτρα πυρασφάλειας, εν περιπτώσει εμφανίσεως πυρκαϊάς και

γ. Την συγκρότηση, εκ του προσωπικού της επιχειρήσεως ομάδος πυρασφάλειας.

 

Επίσης θα καθορίζονται εις τούτον το είδος της εκπαιδεύσεως και τα ειδικά καθήκοντα της ομάδος πυρασφάλειας εις θέματα προλήψεως, περιστολής και καταστολής των πυρκαγιών ως ο τρόπος δράσεως ταύτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4.1.14 της υπ' αριθμόν ΥΑ/1991 απόφασης (ΦΕΚ 578/Β/1991), με το άρθρο 10 της υπ' αριθμόν Δ3/13858/1993 απόφασης (ΦΕΚ 477/Β/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.