Προεδρικό διάταγμα 460/76 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στο άρθρο 2 πιστοποιητικόν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ισχύει επί τριετία. Η ενδιαφερόμενη βιομηχανική ή βιοτεχνική επιχείρησις, προ της λήξεως της ως άνω τριετίας, υποχρεούται να αιτήσει την ανανέωση και τυχόν αναθεώρηση του ως άνω πιστοποιητικού.

 

2. Η αρμοδία Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται να ενεργή επιθεωρήσεις, των, ως άνω, μονάδων από πλευράς πυρασφάλειας, οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμον. Οι κάτοχοι των μονάδων τούτων υποχρεούνται να υποβοηθούν τα όργανα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εις το έργον των.

 

Εις περίπτωσιν διαπιστώσεως παραβάσεων ή παραλείψεων του στο άρθρο 1 του παρόντος ειδικού κανονισμού πυρασφάλειας, αναφέρει αρμοδίως εις το Υπουργείον Βιομηχανίας προς επιβολή των νομίμων κυρώσεων, κατά το άρθρο 4 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4.1.14 της υπ' αριθμόν ΥΑ/1991 απόφασης (ΦΕΚ 578/Β/1991), με το άρθρο 10 της υπ' αριθμόν Δ3/13858/1993 απόφασης (ΦΕΚ 477/Β/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.