Πυροσβεστική διάταξη ya/91 - Άρθρο 19

4.4.14. Έναρξη εφαρμογής - καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:

 

α. Το προεδρικό διάταγμα 460/1976 (ΦΕΚ 170/Α/1976) περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών, ως προς το είδος των εγκαταστάσεων που διαλαμβάνει η παρούσα.

 

β. Οι υπ' αριθμούς 17483/281/1978 (ΦΕΚ 269/Β/1978) περί κατατάξεως των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς και 17484/282/1978 (ΦΕΚ 283/Β/1978) περί εφαρμοστέων μέτρων πυροπροστασίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της παρούσας.

 

γ. Καθ' όλο το περιεχόμενό της παραγράφου 3.5 Πυρασφάλεια του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/1987 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.