Νόμος 4026/1912 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια βασιλικού διατάγματος εκδοθησόμενου με πρόταση του επί των Εσωτερικών Υπουργού καθορισθήσεται ο οργανισμός και τα καθήκοντα του Συμβουλίου του άρθρου 2.

 

Επίσης δια βασιλικού διατάγματος εκδοθησόμενου με πρόταση του επί των Εσωτερικών Υπουργού και κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Υγειοτεχνικού Συμβουλίου καθορισθήσεται η κατάταξη των διαφόρων καταστημάτων και επαγγελμάτων εις τις στο άρθρο 3 κατηγορίας, ως και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών καταστημάτων και επαγγελμάτων ως και οι όροι υφ' ους θα παρέχονται οι άδειες.

 

Η αυτή διαδικασία θα τηρείται για πάσαν τροποποίηση επιφέρουσα διαφορά της κατατάξεως και δια τα κατόπιν προσθήκες.

 

Δια τους όρους εις ους δέον να υποβάλλονται τα εν τη τρίτη κατηγορία καταστήματα και επαγγέλματα οφείλει το Υγειοτεχνικό Συμβούλιο να λαμβάνει υπ' όψη τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των ενδιαφερομένων πόλεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.