Νόμος 4609/19

Ν4609/2019: Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4609/2019: Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 67/Α/2019), 03-05-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Θέματα μέριμνας και σταδιοδρομίας προσωπικού, στρατολογικής φύσης, αντιρρησιών συνείδησης, εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Θέματα μέριμνας και σταδιοδρομίας προσωπικού

 

Άρθρο 1: Υπεράσπιση στρατιωτικών ενώπιον ποινικών δικαστηρίων

Άρθρο 2: Τροποποίηση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1400/1973

Άρθρο 3: Τροποποίηση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1848/1989

Άρθρο 5: Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων

Άρθρο 6: Τροποποίηση διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 888/1949

Άρθρο 7: Υπηρεσιακή εξέλιξη υπαξιωματικών του Οικονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

Άρθρο 8: Τροποποίηση διάταξης του νόμου [Ν] 2913/2001

Άρθρο 9: Τροποποίηση του άρθρου 9 του νόμου 3257/2004

Άρθρο 10: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3883/2010

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης

Άρθρο 12: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3648/2008

Άρθρο 13: Κάλυψη δαπανών ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία

Άρθρο 14: Ειδική άδεια αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση

Άρθρο 15: Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών

Άρθρο 16: Έξοδα κηδείας στρατιωτικών που κηδεύονται με δημοσία δαπάνη

Άρθρο 17: Αποκατάσταση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα στρατολογικής φύσης

 

Άρθρο 18: Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής φύσης του νόμου 3421/2005

Άρθρο 19: Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυπότακτων

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4361/2016

Άρθρο 21: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1911/1990

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα αντιρρησιών συνείδησης

 

Άρθρο 22: Τροποποίηση του άρθρου 79 του νόμου 3883/2010

Άρθρο 23: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3421/2005

 

Κεφάλαιο Δ: Θέματα εκπαίδευσης

 

Άρθρο 24: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 3186/2003

Άρθρο 25: Μετονομασία Σχολών Διοίκησης και Επιτελών

Άρθρο 26: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 3187/2003

Άρθρο 27: Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ)

Άρθρο 28: Τροποποίηση διάταξης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 21/1932

Άρθρο 29: Τροποποίηση διάταξης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 31/2007

Άρθρο 30: Μαθητές ειδικών καταστάσεων στρατιωτικών σχολών

Άρθρο 31: Εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4407/2016

 

Κεφάλαιο Ε: Διάφορα θέματα

 

Άρθρο 33: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 2919/2001

Άρθρο 34: Τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 1892/1990

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 21 του νόμου 4332/2015

 

Μέρος Δεύτερο: Διατάξεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 861/1979

Άρθρο 37: Ισχύς πίνακα επιτυχόντων διαγωνισμού έτους 2018

 

Μέρος Τρίτο: Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσίας υποδοχής πλοίων και πολεμικής χρησιμοποίησης λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ) και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

Κεφάλαιο Α: Ρύθμιση θεμάτων μονάδων - Υπηρεσιών Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

 

Άρθρο 38: Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ)

Άρθρο 39: Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας

 

Κεφάλαιο Β: Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

Άρθρο 40: Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 41: Τροποποίηση του άρθρου 40 του νόμου 4440/2016

Άρθρο 42: Τροποποίηση του άρθρου 127 του νόμου 4472/2017

Άρθρο 43: Τροποποίηση του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2292/1995

Άρθρο 44: Τροποποίηση του άρθρου 47 του νόμου 4278/2014

Άρθρο 45: Τροποποίηση του άρθρου 30Γ του νόμου [Ν] 1264/1982

Άρθρο 46: Απαλλοτριώσεις ακινήτων με δαπάνες του Ταμείου Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 47: Λοιπές διατάξεις

 

Μέρος Τέταρτο: Εξουσιοδοτικές - Μεταβατικές - Τελικές - Καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 48: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 49: Μεταβατικές - τελικές διατάξεις

Άρθρο 50: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54: Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1911/1990

Άρθρο 55: Αντικατάσταση του άρθρου 43 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)

Άρθρο 56: Τροποποιήσεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

Άρθρο 57: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018)

Άρθρο 58: Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων των νόμων 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016) και 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011)

Άρθρο 59: Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης Ρυθμίσεις για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 60: Τροποποίηση του νόμου 3551/2007 (ΦΕΚ 76/Α/2007)

Άρθρο 61

Άρθρο 62: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4540/2018 (ΦΕΚ 91/Α/2018)

Άρθρο 63: Συγκρότηση των Λιμενικών Επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων

Άρθρο 64: Σύναψη συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ λιμενικών και δημοτικών λιμενικών ταμείων και τρίτων - επενδυτών

Άρθρο 65: Μοριοδότηση εμπειρίας σε εκτελούμενες εργασίες σε υποβρύχια και πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-05-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.