Νόμος 4609/19 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Τροποποίηση του άρθρου 30Γ του νόμου 1264/1982


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 30Γ του νόμου [Ν] 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α/1982) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Τα πρωτοβάθμια σωματεία λειτουργούν σε χώρο εντός στρατοπέδου που τους παραχωρείται ύστερα από αίτησή τους, από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος.}

 

2. Η παράγραφος 18 του άρθρου 30Γ του νόμου [Ν] 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{18. Στο διοικητικό συμβούλιο των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και στους αντίστοιχους Ειδικούς Λογαριασμούς συμμετέχει υποχρεωτικά ως παρατηρητής κατά περίπτωση ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, του αντίστοιχου Κλάδου, από τους υπηρετούντες σε μονάδα της Αττικής, που ορίζεται από το διοικητικό της συμβούλιο.}

 

3. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4494/2017, ως προς τη λήψη απόφασης από το καταστατικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών σχετικά με την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της συνέχισης της νομικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών από τις συσταθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 4494/2017 ενώσεις σε επίπεδο περιφερειών, παρατείνεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.