Νόμος 4609/19 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4407/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 143/Α/2016) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 26 του άρθρου 18 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Για τους εν ενεργεία αξιωματικούς, που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του νόμου [Ν] 705/1977 (ΦΕΚ 279/Α/1977), οι οποίοι μέχρι τις 31-12-2014 συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας, ο χρόνος των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού, πέρα από τα 13 έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.}

 

2. Το άρθρο 52 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 52: Θέσεις κατάταξης μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κάθε τριετία, καθορίζονται για κάθε έτος συγκεκριμένες θέσεις σε Τμήματα Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για κατάταξη μόνιμων εν ενεργεία αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, αποφοίτων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, πέραν των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις θέσεων για κατάταξη πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των κατατάξεων αυτών εφαρμόζεται το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1865/1989 (ΦΕΚ 210/Α/1989).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.