Νόμος 2919/01

Ν2919/2001: Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2919/2001: Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 128/Α/2001), 25-06-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου [Ν] 1514/1985

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Αποδοχές διευθυντών και ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

Άρθρο 4: Στελέχωση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων

Άρθρο 5: Θέματα των επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και της Ανώνυμης Εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

Άρθρο 6: Θέματα προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Άρθρο 7: Θέματα διαχείρισης ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων

Άρθρο 8: Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας

Άρθρο 9: Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας

Άρθρο 10: Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας

Άρθρο 11

 

Μέρος Β

 

Άρθρο 12: Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 13: Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ)

Άρθρο 14: Στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας

 

Μέρος Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 15: Βιομηχανικές Περιοχές

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Παράταση μισθώσεων ξενοδοχείων

Άρθρο 21: Ρύθμιση θεμάτων τουριστικής εκπαίδευσης

Άρθρο 22: Έλεγχος λειτουργίας καζίνο

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις θεμάτων τουρισμού

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί ιδιωτικής ασφάλισης

Άρθρο 26

Άρθρο 27: Κωδικοποίηση νομοθεσίας έρευνας και τεχνολογίας

Άρθρο 28: Θέματα ιδιωτικοποιήσεων

Άρθρο 29: Ισχύς του νόμου

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-06-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.