Νόμος 4609/19 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Απαλλοτριώσεις ακινήτων με δαπάνες του Ταμείου Εθνικής Άμυνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά με δαπάνες του Ταμείου Εθνικής Άμυνας περιέρχονται στην κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.

 

2. Η κυριότητα ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με δαπάνες του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και των οποίων η πλήρης κυριότητα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου ανήκει στο δημόσιο, περιέρχεται στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας με τη μεταγραφή της οικείας πράξης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο βιβλίο μεταγραφών ή στο Κτηματολόγιο στο όνομα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, από τη συντέλεσή της και χωρίς να απαιτείται άλλη μεταβιβαστική πράξη. Δικαιώματα τρίτων που έχουν συσταθεί επί των ανωτέρω ακινήτων δεν θίγονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.