Νόμος 4609/19 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης, το οποίο ιδρύθηκε με την 101662/1959 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 106/Α/1959), και το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης, το οποίο ιδρύθηκε με την 142639/1965 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 446/Α/1965), υπάγονται στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ), με πρόεδρο τον Πρόεδρο του Ταμείου, έχουν ως σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα τέκνα των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετούν στη νήσο Κρήτη.

 

2. Για τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και για κάθε άλλο σχετικό θέμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 682/1977 (ΦΕΚ 244/Α/1977). Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 682/1977, ως ιδιοκτήτης νοείται το Πολεμικό Ναυτικό.

 

3. Για τη συγκρότηση του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμματος Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ), τις παρεκκλίσεις από αυτό και τη λειτουργία προαιρετικών εκπαιδευτικών δράσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 682/1977. Για την αξιολόγηση των διευθυντικών στελεχών των σχολείων της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

4. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, μετά την αποχώρησή τους με οποιονδήποτε τρόπο, μετατρέπονται σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καλύπτονται από την επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

 

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, συνιστάται υπ' αυτού σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής λογαριασμός ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 69Α του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), με αποκλειστικό έργο την κάλυψη των μισθολογικών, λειτουργικών και κάθε άλλου είδους οικονομικών δαπανών των σχολείων της παραγράφου 1, προκειμένου αυτά να παρέχουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα τέκνα των μετόχων του Μετοχικού Ταμείο Ναυτικού που υπηρετούν στον Ναύσταθμο Κρήτης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.