Νόμος 4280/14

Ν4280/2014: Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4280/2014: Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 159/Α/2014), 08-08-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί - Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και βιώσιμη ανάπτυξη

 

Μέρος Α1: Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση

 

Άρθρο 1: Εκτάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης

Άρθρο 2: Ενιαία έκταση - περιοχή περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης

Άρθρο 3: Διαδικασία πολεοδόμησης

Άρθρο 4: Βεβαίωση καταλληλότητας

Άρθρο 5: Κοινόχρηστοι, κοινωφελείς, ειδικών χρήσεων χώροι και έργα υποδομής

Άρθρο 6: Ειδική εισφορά για δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης

Άρθρο 7: Ειδικές Περιπτώσεις Εκτάσεων Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης Διαδικασία πολεοδόμησης

Άρθρο 8: Ζώνες αστικού αναδασμού

Άρθρο 9: Ειδικές διατάξεις πολεοδόμησης

Άρθρο 10: Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο προ του έτους 1975

 

Μέρος A2: Ανταλλαγή εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών

 

Άρθρο 11: Εκτάσεις Ζωνών Συγκέντρωσης Δικαιωμάτων Δόμησης - Υποδοχέων Συντελεστή Δόμησης Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 12: Εποπτεία Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Δικαιούχοι Ανταλλαγής

Άρθρο 13: Καταγραφή των ζωνών - υποδοχέων

Άρθρο 14: Διαδικασία ανταλλαγής

Άρθρο 15: Ειδικές διατάξεις περί ανταλλαγής

 

Μέρος A3: Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί - Ειδικά σχέδια περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ανάπτυξης

 

Άρθρο 16: Ανάδειξη και αναβίωση εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών

Άρθρο 17: Εγκαταλελειμμένοι, μικροί και φθίνοντες οικισμοί

Άρθρο 18: Βιώσιμη ανάπτυξη εγκαταλελειμμένων οικισμών

Άρθρο 19: Βιώσιμη ανάπτυξη μικρών και φθινόντων οικισμών

Άρθρο 20: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης

Άρθρο 21: Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης - Υποχρεώσεις κατά την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης

Άρθρο 22: Πολεοδομική Μελέτη - Όροι και Περιορισμοί Δόμησης Μορφολογικοί Κανόνες

Άρθρο 23: Πολεοδομικά κίνητρα αναζωογόνησης των μικρών και φθινόντων οικισμών

Άρθρο 24: Ιδιωτικές εκτάσεις - Ζώνες Συγκέντρωσης Δόμησης Οικοδομικών Συνεταιρισμών

 

Μέρος A4: Ειδικές, μεταβατικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Άρθρο 25: Θεσμικό Πλαίσιο παράλληλων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων

Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 27: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 28: Βελτίωση υφισταμένου πλαισίου λοιπών χωροταξικών και πολεοδομικών κανόνων

Άρθρο 29: Λειτουργία αθλητικών χώρων και προστασία αυτών

Άρθρο 30: Χρήσεις γης και κανονισμός για την εγκατάσταση και τη λειτουργία Κέντρων Προσχολικής Αγωγής, Διαπαιδαγώγησης και Εκπαίδευσης

Άρθρο 31: Ψηφιακή βάση δεδομένων και όρια οικισμών

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας

 

Άρθρο 32: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 33: Συμβούλια και Επιτροπές

Άρθρο 34: Διαδικασία χαρακτηρισμού

Άρθρο 35: Τροποποιήσεις των άρθρων 38 και 44 του νόμου 998/1979

Άρθρο 36: Αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του νόμου 998/1979

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41: Ποινικές διατάξεις του νόμου 998/1979

Άρθρο 42: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις του νόμου 3208/2003

Άρθρο 44: Τροποποιήσεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969

Άρθρο 45: Τροποποιήσεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 - Ίδρυση δασικών φυτωρίων - Διάθεση δασικών σπόρων

Άρθρο 46: Τροποποιήσεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 - Βοσκή - Υλοτομία

Άρθρο 47: Τροποποιήσεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 - Κατάσχεση και δήμευση δασικών προϊόντων, εργαλείων, οργάνων, συσκευών κ.λ.π.

Άρθρο 48: Λοιπές ποινικές διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969

Άρθρο 49: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4061/2012

Άρθρο 50: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1421/1984

Άρθρο 51: Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 4146/2013, 1845/1989, 2040/1992, 2664/1998, 4058/2012, 3937/2011, 3585/2007, 4030/2011 και της υπουργικής απόφασης 125469/1993

Άρθρο 52: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 53: Σχέσεις προς κείμενες διατάξεις

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56: Αντικατάσταση - Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 4178/2013

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62: Τροποποίηση των άρθρων 31 και 32 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

Άρθρο 63

Άρθρο 64

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 08-08-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.