Νόμος 4280/14 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Λοιπές ποινικές διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 86/1969


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α/2013) προστίθεται περίπτωση θ' ως εξής:

 

{θ. του άρθρου 268 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969).}

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α/2013) προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. του άρθρου 268 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969).}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 268 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, όπως ισχύει, μετά την περίπτωση ε' προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ. ο μεταφέρων δασικά προϊόντα, τα οποία έχουν υλοτομηθεί ή συλλεχτεί χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.}

 

4. Στο άρθρο 269 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 η χρηματική ποινή διαμορφώνεται στο ύψος των 500 €.

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 286 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, το ύψος της ζημίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 €.

 

6. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 287 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, το ύψος της αποζημίωσης διαμορφώνεται στα 50 μέχρι 500 €.

 

7. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 287 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, το ύψος της αποζημίωσης για το ελάφι ανέρχεται στα 1.000 €, για δορκάδα - αγριόγιδο - αίγαγρο Κρήτης στα 500 €, για τα λοιπά είδη αίγαγρων στα 300 €, για αγριοπετεινό - φασιανό ή αφαίρεση αυγών αυτών στα 50 €.

 

8. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 287 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 100 €.

 

9. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 287 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 100 μέχρι 1.000 €.

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 288Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 1.500 μέχρι 30.000 €.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.