Νόμος 3208/03

Ν3208/2003: Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3208/2003: Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 303/Α/2003), 24-12-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979)

Άρθρο 2: Προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας

Άρθρο 3: Δασολόγιο

Άρθρο 4: Τροποποίηση διατάξεων του Δασικού Κώδικα (Νομοθετικό Διάταγμα [Ν] 86/1969)

Άρθρο 5: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998)

Άρθρο 6: Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 7: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 1734/1987 και 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989)

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση δασοπονίας από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών

Άρθρο 9: Διάκριση δασικής ιδιοκτησίας

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Τεχνητές δασικές φυτείες

Άρθρο 12: Μεταβιβάσεις αγροκτημάτων

Άρθρο 13: Διακατεχόμενα δημόσια δάση και δημόσιες δασικές εν γένει εκτάσεις

Άρθρο 14: Ρητινευόμενα δάση

Άρθρο 15: Δάση Σολυγείας, Ειδυλλίας και νήσων Σαλαμίνας και Σκύρου

Άρθρο 16: Αναγνωρίσεις υπέρ δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 17: Προσωρινές οριστικές παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων

Άρθρο 18: Κατασκηνώσεις - Παιδικές εξοχές

Άρθρο 19: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 20: Σύσταση υπηρεσιών και θέσεων

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 23: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-12-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.