Νόμος 4030/11

Ν4030/2011: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4030/2011: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 249/Α/2011), 25-11-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Έκδοση αδειών δόμησης

 

Άρθρο 1: Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης

Άρθρο 2: Αρμόδια όργανα χορήγησης

Άρθρο 2Α

Άρθρο 3: Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες

Άρθρο 4: Υποβολή δικαιολογητικών και στοιχείων - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άρθρο 5: Έλεγχος δικαιολογητικών στοιχείων

Άρθρο 6: Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση

Άρθρο 7: Έλεγχος των εργασιών δόμησης

Άρθρο 8: Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών και καθήκοντα

Άρθρο 9: Ειδικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Ελεγκτές δόμησης

 

Άρθρο 10: Ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες

Άρθρο 12: Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ελεγκτών δόμησης

Άρθρο 13: Άδεια Ελεγκτή Δόμησης

Άρθρο 14: Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

Άρθρο 15: Πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης

Άρθρο 16: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας

Άρθρο 17: Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου

Άρθρο 19: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Συμβούλια αρχιτεκτονικής και συμβούλια πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων

 

Άρθρο 20: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) - Συγκρότηση

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες

Άρθρο 22: Σύνθεση

Άρθρο 23: Προσόντα

Άρθρο 24: Θητεία

Άρθρο 25: Λειτουργία

Άρθρο 26: Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) - Συγκρότηση

Άρθρο 27: Αρμοδιότητες

Άρθρο 28: Σύνθεση

Άρθρο 29: Λειτουργία

Άρθρο 30: Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) - Συγκρότηση

Άρθρο 31: Αρμοδιότητες

Άρθρο 32: Σύνθεση

Άρθρο 33: Άσκηση προσφυγών

Άρθρο 34: Διαδικασία εξέτασης προσφυγών - Επιβολή προστίμων

Άρθρο 35: Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) - Συγκρότηση

Άρθρο 36: Αρμοδιότητες

Άρθρο 37: Σύνθεση

Άρθρο 38: Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 39: Ρύθμιση θεμάτων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 40: Θέματα σχετικά με απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Άρθρο 41: Συμπληρώσεις του νόμου 2742/1999

Άρθρο 42: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 43: Φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στην περιοχή Γεράνι στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Άρθρο 44: Φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στην περιοχή Μεταξουργείο στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας

Άρθρο 45: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-11-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.