Νόμος 4280/14 - Άρθρο 63

Άρθρο 63


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 4 του από 22-06-2000 προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Σχινιά - Μαραθώνα ως Εθνικού Πάρκου (ΦΕΚ 395/Δ/2000) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Οι υφιστάμενες προ του έτους 1955 ταβέρνες διατηρούνται μέχρι να εγκριθεί η μετεγκατάστασή τους στη Ζώνη Β2, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από τη σύνταξη της έκθεσης - μελέτης για τη ζώνη Β2, που προβλέπεται στο κεφάλαιο Β' παράγραφος IV.11Α της υπ' αριθμόν 32473/7718/2001 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα (νομού Αττικής) και Σχέδιο Διαχείρισης αυτού (ΦΕΚ 1830/Β/2001) και σε κάθε περίπτωση για ένα χρόνο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.