Νόμος 4058/12

Ν4058/2012: Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4058/2012: Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 63/Α/2012), 22-03-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α

 

Άρθρο 1: Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

Άρθρο 2: Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας

Άρθρο 3: Ισχύς και διάρκεια της άδειας

Άρθρο 4: Ειδικό τέλος για τη χορήγηση της άδειας

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις πλοιάρχου πλοίου ξένης σημαίας

Άρθρο 9: Γενική απαγόρευση

Άρθρο 11: Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

Άρθρο 12: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 13: Εφαρμογή των διατάξεων

 

Μέρος Β: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 23

Άρθρο 25

Άρθρο 27: Αρμοδιότητα

Άρθρο 27Α: Διάρθρωση

Άρθρο 27Β: Στελέχωση

Άρθρο 28: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Γ: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 30

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Φυσικοί Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικοί Ιατρικής

Άρθρο 35: Προθετικοί

Άρθρο 39: Θέματα επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας

Άρθρο 40: Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας

Άρθρο 41: Ρυθμίσεις θεμάτων Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας, Κέντρων Υγείας και Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-03-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.