Νόμος 2664/98

Ν2664/1998: Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2664/1998: Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 275/Α/1998), 03-12-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Ορισμός, φορέας τήρησης, σκοπός και έκταση εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Κτηματολογικά Γραφεία - Κτηματολογικά στοιχεία

Άρθρο 4: Αντικείμενο των κτηματολογικών εγγραφών - Δαπάνη εγγραφής

Άρθρο 5: Τοπική αρμοδιότητα των Κτηματολογικών Γραφείων

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

 

Άρθρο 6: Πρώτες εγγραφές - Προθεσμία αμφισβήτησης

Άρθρο 7: Οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και έννομα αποτελέσματα αυτής

Άρθρο 7Α

Άρθρο 8: Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής

Άρθρο 9: Περιεχόμενα στο Δημόσιο ακίνητα με την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Περιεχόμενο του κτηματολογικού βιβλίου και έννομα αποτελέσματα των κτηματολογικών εγγραφών

 

Άρθρο 10: Κτηματολογικό βιβλίο

Άρθρο 11: Κτηματολογικά φύλλα

Άρθρο 12: Καταχωριζόμενες στα Κτηματολογικά φύλλα πράξεις

Άρθρο 13: Μαχητό τεκμήριο ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών και δημόσια πίστη

Άρθρο 13Α

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών

 

Άρθρο 14: Αίτηση εγγραφής και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Άρθρο 15: Εγγραφή της αίτησης στο ημερολόγιο - Χρονική προτεραιότητα

Άρθρο 16: Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών - Άρνηση καταχώρισης - Διαδικασία επίλυσης διαφορών

Άρθρο 17: Διόρθωση ύστερα από δικαστική αμφισβήτηση των αναγραφόμενων στα Κτηματολογικά φύλλα δικαιωμάτων

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων

 

Άρθρο 18: Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων

Άρθρο 19: Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε άλλες περιπτώσεις

Άρθρο 19Α: Προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων

Άρθρο 20: Προσαρμογή συνεπεία εφαρμογής νέων τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη των κτηματολογικών διαγραμμάτων

Άρθρο 20Α

 

Κεφάλαιο Έκτο: Δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων

 

Άρθρο 21: Δικαίωμα πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία

Άρθρο 22: Χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 23: Μετάβαση από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα Κτηματολογίου

Άρθρο 24: Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 25: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2308/1995

Άρθρο 26

Άρθρο 27: Δασικοί χάρτες

Άρθρο 27Α: Επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσης δασικών χαρτών Νομού Αττικής

Άρθρο 27Β: Επιτάχυνση της διαδικασίας κτηματογράφησης και κύρωσης δασικών χαρτών εκτός Νομού Αττικής

Άρθρο 28: Διαδικασία αναγνώρισης δασικής ιδιοκτησίας - Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Περί της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-11-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.