Νόμος 4280/14 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Αντικατάσταση - Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 4178/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 49 παράγραφος 8 εδάφιο 3 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και Θράκης είναι επταμελές και αποτελείται από:

 

α. Τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ως πρόεδρο.

 

β. 2 Αρχιτέκτονες, Διευθυντές ή Τμηματάρχες του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας του χώρου Μακεδονίας και Θράκης με τους αναπληρωτές τους.

 

γ. 1 Αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του.

 

δ. 1 Αρχιτέκτονα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού με τον αναπληρωτή του.

 

ε. 2 Αρχιτέκτονες εκπρόσωπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - ΠΕΑ, αντίστοιχα, με τους αναπληρωτές τους.

 

Οι εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - ΠΕΑ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλουν και πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 24 του νόμου 4030/2011 και ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής ή αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

 

2. Με την απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου ως πρόεδρος του Συμβουλίου.

 

3. Γραμματέας του Συμβουλίου, καθώς και ο αναπληρωτής του ορίζεται με την ως άνω απόφαση συγκρότησης υπάλληλος του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

 

4. Η συγκρότηση και λειτουργία του παραπάνω συμβουλίου (ΚΕΣΑΜΑΘ) ακολουθεί τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί συλλογικών οργάνων του Δημοσίου.}

 

2. Το άρθρο 49 παράγραφος 17 εδάφιο 3 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. To Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Μακεδονίας και Θράκης, είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 

α. Τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ως πρόεδρο.

 

β. 2 Διευθυντές ή Τμηματάρχες μηχανικούς του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ή άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας που εδρεύει και έχει χωρική αρμοδιότητα στη Μακεδονία και Θράκη με τους αναπληρωτές τους.

 

γ. 1 μηχανικό εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης με τον αναπληρωτή του.

 

δ. 1 μηχανικό εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας προερχόμενο από τις περιφέρειες της Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του.

 

2. Με την απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ως πρόεδρος του Συμβουλίου.

 

3. Με την ίδια παραπάνω απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ως Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του.

 

4. Η συγκρότηση και λειτουργία του παραπάνω Συμβουλίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑ/ΜΑΘ) ακολουθεί τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί συλλογικών οργάνων του Δημοσίου.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.