Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις ανοικτές δημοπρασίες, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2)α του νόμου 1418/1984, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 16 και 22 μέχρι 28 του παρόντος. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών καλείται Ανοικτή Διαδικασία.

 

2. Στις δημοπρασίες με προεπιλογή, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2)β του νόμου 1418/1984, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20 και 21 μέχρι 28 του παρόντος. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών καλείται Κλειστή Διαδικασία.

 

3. Στις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9, εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.