Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όταν μια αναθέτουσα αρχή χορηγεί σε ανάδοχο σύμβαση παραχώρησης, ο οποίος δεν είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή, το δικαίωμα εκτέλεσης δημοσίων έργων από τρίτους με σύγχρονη εκμετάλλευση αυτών, στην πράξη παραχώρησης καθορίζεται ότι εκείνος στον οποίο γίνεται η παραχώρηση, οφείλει, προκειμένου για τις συμβάσεις που συνάπτει με τρίτους, να τηρεί την αρχή της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.