Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών στις δημοπρασίες με προεπιλογή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

 

α. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 1, με στοιχεία στ, ζ, θ και ι.

 

β. Αναφορά στην προκήρυξη του άρθρου 17.

 

γ. Ποία έγγραφα πρέπει να επισυναφθούν για την επαλήθευση των δηλώσεων που έχει υποβάλει ο υποψήφιος, σύμφωνα με το άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ, για την κατάσταση της εργοληπτικής επιχείρησης, καθώς και τα συμπληρωματικά έγγραφα που αποδεικνύουν τις ελάχιστες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις της εργοληπτικής επιχείρησης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25.

 

δ. Τα κριτήρια για την ανάθεση κατασκευής του έργου, εφόσον δεν αναγράφονται στην προκήρυξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.