Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις ανοικτές δημοπρασίες, (ανοικτή διαδικασία), η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές, τουλάχιστον σε τριάντα έξι ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τα συμβατικά τεύχη, πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.

 

2. Όταν από τις αναθέτουσες αρχές κρίνεται απαραίτητο για τη σύνταξη των προσφορών να προηγείται επίσκεψη στον τόπο εκτέλεσης των έργων η εξέταση εντύπων και στοιχείων υποβοηθητικών των συμβατικών τευχών, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο παρατείνονται ανάλογα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.