Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις δημοπρασίες προεπιλογή (κλειστή διαδικασία) οι αναθέτουσες αρχές, με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 στοιχείου δ, επιλέγουν τους υποψήφιους τους οποίους προσκαλούν να υποβάλλουν προσφορά, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, χωρίς διάκριση λόγω ιθαγένειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.