Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κοινοπραξίες εργοληπτών μπορούν να υποβάλλουν προσφορές χωρίς να περιβληθούν υποχρεωτικά για τον σκοπό αυτό ιδιαίτερη νομική μορφή. Οι κοινοπραξίες αυτές μπορεί να υποχρεωθούν να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή εάν τους ανατεθεί η κατασκευή του έργου και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην προκήρυξη της δημοπρασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.