Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Σύσταση Γενικών Γραμματειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 27 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου 3242/2004

 

1. Στον Πρωθυπουργό συνιστώνται οι εξής γενικές γραμματείες και αντίστοιχες θέσεις των προϊσταμένων τους γενικών γραμματέων:

 

α) Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας.

β) Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

 

άρθρο 27 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου 3242/2004

 

2. Συνιστώνται οι εξής γενικές γραμματείες και οι αντίστοιχες θέσεις των προϊσταμένων τους γενικών γραμματέων:

 

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

 

α) Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:

 

άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 400/1995

άρθρο 24 παράγραφος 1 του νόμου 3200/2003

 

α)α) Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

άρθρο 27 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου 3242/2004

 

β)β) Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

 

άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2344/1995

 

γ)γ) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

 

άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 401/1995

 

δ)δ) Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ε)ε) Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας,

 

στ)στ) Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

 

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

 

β) Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών:

 

προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 500/1991

προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 138/1993

 

α)α) Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

 

άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2343/1995

 

β)β) Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής.

 

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 61/1997

 

γ)γ) Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 224/1986

 

δ)δ)Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

 

γ) Στο Υπουργείο Εξωτερικών:

 

άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1288/1982

άρθρο 27 του νόμου 1558/1985

άρθρο 4 παράγραφος 3 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2594/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παράγραφος 5 του νόμου 3259/2004.

 

α)α) Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, της οποίας προΐσταται ο εκάστοτε αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού Υφυπουργός Εξωτερικών. Η θέση του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού καταργείται.

 

άρθρο 4 παράγραφος 2 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2594/1998

 

β)β) Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

 

άρθρο 7 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 159/2002

 

γ)γ) Γενική Γραμματεία Διεθνών οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

 

δ) Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας:

 

άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 2984/2002

 

Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων.

 

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

 

ε) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης:

 

άρθρο 27 παράγραφος 2 περίπτωση ζ του νόμου 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου 3242/2004

 

α)α) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 59/1996

 

β)β) Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

 

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 197/1997

 

γ)γ) Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

 

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 229/1986

 

δ)δ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

 

στ) Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:

 

άρθρο 27 παράγραφος 2 περίπτωση στ του νόμου 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου 3242/2004

 

α)α) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

 

άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 166/1996

 

β)β) Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων.

 

ζ) Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:

 

άρθρο 27 παράγραφος 2 περίπτωση ε στοιχείο ii του νόμου 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 386/1992

 

α)α) Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

 

άρθρο 27 παράγραφος 2 περίπτωση ε στοιχείο ii του νόμου 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 386/1992 και με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του νόμου 2909/2001 και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου 3242/2004

 

β)β) Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 417/1987

 

γ)γ) Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

 

η) Στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

 

άρθρο 27 παράγραφος 2 περίπτωση δ' του νόμου 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 372/1995 και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου 3242/2004

 

α)α) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 475/1993

άρθρο 18 παράγραφος 3 του νόμου 2224/1994

 

β)β) Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.

 

Άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

 

γ)γ) Γενική Γραμματεία Πρόνοιας

 

Άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004.

 

θ) Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

 

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 68/1987

 

Γενική Γραμματεία Πρόνοιας

 

άρθρο 23 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

 

ι) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

 

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 484/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 385/1994

 

Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

 

ι)α) Στο Υπουργείο Πολιτισμού:

 

άρθρο 1 παράγραφος 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 397/1968

άρθρο 27 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου 3242/2004

 

α)α) Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

άρθρο 41 παράγραφος 3 του νόμου 2912/2001

 

β)β) Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων

 

ι)β) Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών:

 

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 3/1990

 

Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών.

 

ι)γ) Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας:

 

άρθρο δέκατο έβδομο του νόμου 2932/2001

 

Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

άρθρο 27 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου 3242/2004

άρθρο 8 παράγραφος 2 του νόμου 2026/1992

άρθρο 6 παράγραφος 6 περίπτωση γ' του νόμου 2026/1992

 

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να καταργούνται οι υφιστάμενες γενικές γραμματείες, να συνιστώνται νέες, να μεταφέρονται από υπουργείο σε υπουργείο και να τροποποιούνται οι αρμοδιότητές τους. Με όμοια διατάγματα ρυθμίζονται η οργάνωση και λειτουργία τους.

 

άρθρο 22 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1735/1987

 

4. Οι συσταθείσες ή συνιστώμενες με βάση τις παραγράφους 2 και 3 γενικές γραμματείες επιτρέπεται να έχουν με τα υπουργεία, στα οποία υπάγονται, κοινές γενικές υπηρεσίες ιδίως σε θέματα προσωπικού, οικονομικού, διοικητικής μέριμνας, μηχανογράφησης και πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και κοινά υπηρεσιακά συμβούλια και κοινούς κλάδους προσωπικού. Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 3, καθορίζονται οι γενικές υπηρεσίες ή τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι κοινά κατά το προηγούμενο εδάφιο, ο τρόπος διάρθρωσης, σύνθεσης και συγκρότησής τους, κατά λόγο των εξυπηρετούμενων αναγκών και του προσωπικού που υπάγεται σε αυτά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Οι υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής ανήκουν οργανικά στο οικείο υπουργείο, το προσωπικό όμως και οι θέσεις που κατέχει ανήκουν οργανικά στο υπουργείο ή στη γενική γραμματεία από την οποία προέρχονται. Ο καθορισμός των κοινών υπηρεσιών και των κοινών υπηρεσιακών συμβουλίων της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνει και με τα διατάγματα του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997. Κενές θέσεις υπηρεσιών υπουργείου ή γενικής γραμματείας του αυτού υπουργείου καλύπτονται με τοποθέτηση προσωπικού από το υπουργείο στη γενική γραμματεία και αντίστροφα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.