Νόμος 2912/01

Ν2912/2001: Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 1994/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2912/2001: Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας [ΕΟΚ] 1994/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 94/Α/2001), 09-05-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Κανόνες που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων πολιτικής αεροπορίας - Σύσταση επιτροπής διερεύνησης

 

Άρθρο 5: Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων

Άρθρο 6: Σύσταση Μονάδας Μελετών και Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

Άρθρο 8: Έναρξη της διερεύνησης και αρμοδιότητες των διερευνητών

 

Κεφάλαιο Β: Κρατική εποπτεία επί των προτύπων ασφάλειας πτήσεων - Ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 

Άρθρο 32: Σύσταση Σώματος Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων

Άρθρο 35: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

Άρθρο 36: Σύσταση Επιτροπής Αεροπορικού Κώδικα

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41: Θέματα Ολυμπιακής προετοιμασίας

Άρθρο 42

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-05-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.