Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Γενικές Γραμματείες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 26 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του νόμου 2026/1992

άρθρο 31 παράγραφος 5 του νόμου 3259/2004

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου 2683/1999 και άρθρο 34 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3260/2004

 

1. Οι γενικές γραμματείες, υπαγόμενες απευθείας στον οικείο υπουργό, αποτελούν ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου υπουργείου, ενός ή περισσοτέρων συναφών τομέων δραστηριότητας αυτού. Με εξαίρεση τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, σε κάθε γενική γραμματεία προΐσταται μετακλητός γενικός γραμματέας με βαθμό 1ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.

 

άρθρο 26 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985

 

2. Για το διορισμό και τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων των γενικών γραμματειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.