Νόμος 3242/04

Ν3242/2004: Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3242/2004: Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (ΦΕΚ 102/Α/2004), 24-05-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1558/1985

Άρθρο 2: Κατάργηση Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Σύσταση Γενικών Γραμματειών

Άρθρο 3: Κωδικοποίηση διατάξεων του νόμου 1558/1985

Άρθρο 4: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 5: Αυτεπάγγελτες ενέργειες της Διοίκησης

Άρθρο 6: Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

Άρθρο 7: Αποζημίωση πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση

Άρθρο 8: Ολοκληρωμένες διοικητικές συναλλαγές

Άρθρο 9: Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων

Άρθρο 10: Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών

Άρθρο 11: Αστική ευθύνη υπαλλήλων για μη συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις

Άρθρο 12: Θέματα του Συνηγόρου του Πολίτη

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων

Άρθρο 14: Σύσταση Επιτροπών Κωδίκων

Άρθρο 15: Απιστία

Άρθρο 16: Εκλογική χρηματοδότηση και ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών

Άρθρο 17: Διορισμοί και κωλύματα εντοπιότητας των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής

Άρθρο 18: Υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης Υπουργείου Δικαιοσύνης

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών Δήμων και Κοινοτήτων και σχετικά οικονομικά θέματα

Άρθρο 20: Θέματα αιρετών οργάνων και προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 21: Καθορισμός αρμοδιότητας

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Παράταση προθεσμίας για την έκδοση αδειών εργασίας και διαμονής αλλοδαπών

Άρθρο 26: Άσκηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων και από βαθμοφόρους της Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 27: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-05-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.