Νόμος 1558/85 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Σύσταση γενικών γραμματειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Πρωθυπουργό συνιστώνται οι εξής γενικές γραμματείες και αντίστοιχες θέσεις των προϊσταμένων τους γενικών γραμματέων:

 

Ι. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας.

II. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004) και έγινε η αναρίθμηση των παραγράφων 1, 2 και 3 σε παραγράφους 2, 3 και 4 αντιστοίχως.

 

2. (πρώην 1). Συνιστώνται οι εξής γενικές γραμματείες και οι αντίστοιχες θέσεις των προϊσταμένων τους γενικών γραμματέων:

 

α. Στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης:

i. Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών.

ii. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

 

β. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας: Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

γ. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης: Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης.

 

δ. Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ε. Στο Υπουργείο Πολιτισμού:

i. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.

ii. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

iii. Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης.

iv. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

στ. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

 

ζ. Στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

η. Στο Υπουργείο Εμπορίου: Γενική Γραμματεία Κρατικών Προμηθειών.

 

3. (πρώην 2). Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, κατανέμονται οι αρμοδιότητες, υπηρεσίες, θέσεις και προσωπικό της πρώην Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των υπηρεσιών Νέας Γενιάς στις Γενικές Γραμματείες Νέας Γενιάς και Αθλητισμού της προηγούμενης παραγράφου.

 

4. (πρώην 3). Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να καταργούνται οι υφιστάμενες γενικές γραμματείες, να συνιστώνται νέες, να μεταφέρονται από υπουργείο σε υπουργείο και να τροποποιούνται οι αρμοδιότητές τους. Με όμοια διατάγματα ρυθμίζονται η οργάνωση και λειτουργία τους και συνιστώνται οι απαιτούμενες θέσεις προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.