Νόμος 3259/04

Ν3259/2004: Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3259/2004: Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 149/Α/2004), 04-08-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Περαίωση εκκρεμών φορολογικών δηλώσεων

 

Άρθρο 1: Εισαγωγή

Άρθρο 2: Βασικές έννοιες

Άρθρο 3: Υπαγόμενες υποθέσεις

Άρθρο 4: Εξαιρούμενες υποθέσεις

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις και αποτελέσματα περαίωσης

Άρθρο 6: Περαίωση υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος

Άρθρο 7: Περαίωση υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων

Άρθρο 8: Περαίωση παραβάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Άρθρο 9: Διαδικασία περαίωσης

Άρθρο 10: Βεβαίωση των φόρων

Άρθρο 11: Τρόπος καταβολής των φόρων

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

 

Άρθρο 12: Τρόπος ρύθμισης

Άρθρο 13: Υπαγόμενες οφειλές

Άρθρο 14: Αποτελέσματα ρύθμισης

Άρθρο 15: Ειδικά θέματα

Άρθρο 16: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2960/2001

Άρθρο 17: Ειδικές περιπτώσεις

 

Κεφάλαιο Γ: Υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων

 

Άρθρο 18: Υπαγόμενες περιπτώσεις

Άρθρο 19: Εξαιρούμενες περιπτώσεις

Άρθρο 20: Ειδικές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Αντικατάσταση διατάξεων νόμου 3219/2004

 

Άρθρο 21

 

Κεφάλαιο Ε: Καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 22: Κατάργηση διατάξεων του νόμου 3220/2004

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 23: Σύσταση Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Άρθρο 24: Σύσταση και αναδιοργάνωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Άρθρο 25: Φορολογική μεταχείριση των κερδών αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων

Άρθρο 26: Αμοιβές πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπών προσώπων που καταβάλλονται από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Παράταση προθεσμίας

Άρθρο 29: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις για το Άλσος της Σχολής Ευελπίδων

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων αυτοκινήτων

Άρθρο 33: Επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου επί τόκων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε κατοίκους εξωτερικού

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38: Φορολόγηση επαναπατριζόμενων κεφαλαίων

Άρθρο 39: Οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 41: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Ρίο, 03-08-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.