Νομοθετικό διάταγμα 8/73

ΝΔ 8/1973: Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομοθετικό Διάταγμα 8/1973: Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 124/Α/1973), 09-06-1973.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Με πρόταση του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Μέρος Ι: Ορισμοί

 

Άρθρο 1: Ισχύς ορισμών

Άρθρο 2: Οικισμός - Πόλη - Κώμη

Άρθρο 3: Σχέδιο Οικισμού κοινόχρηστος και δομήσιμη έκταση - Γραμμή δομήσεως

Άρθρο 4: Οικόπεδο και στοιχεία αυτού

Άρθρο 5: Δομήσιμο και μη δομήσιμο τμήμα του οικοπέδου - Ποσοστό καλύψεως - Συντελεστής δομήσεως - Συντελεστής εκμεταλλεύσεως

Άρθρο 6: Συστήματα δομήσεως

Άρθρο 7: Παρόδια και εσωτερικά κτίρια - Βοηθητικά παραρτήματα

Άρθρο 8: Ειδικά Κτίρια

Άρθρο 9: Πρωτεύουσες κ.λ.π. οδοί - Πλάτος οδού

Άρθρο 10: Φέρουσα κατασκευή κτιρίου και κατασκευή συμπληρώσεως

Άρθρο 11: Κτίριον και στοιχεία αυτού

Άρθρο 12: Φωτισμός - Αερισμός - Χώροι κυρίας και βοηθητικής χρήσεως

Άρθρο 13: Ύψη ορόφων και κτιρίων

Άρθρο 14: Βόθροι

 

Μέρος ΙΙ: Συστήματα δόμησης

 

Κεφάλαιο Α: Η δόμηση κατά το συνεχές σύστημα

 

Άρθρο 15: Χώροι περιλαμβανόμενοι και μη περιλαμβανόμενοι εις τον συντελεστή δομήσεως - Χώροι κυρίας χρήσεως

Άρθρο 16: Ελάχιστα όρια αρτιότητας οικοπέδων

Άρθρο 17: Ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων

Άρθρο 18: Υποχρεωτικώς αφιέμενο ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου - Θέσις αυτού στο οικόπεδο και ελάχιστες διαστάσεις του ακαλύπτου τμήματος

Άρθρο 19: Θέση του κτιρίου στο οικόπεδο

Άρθρο 20: Διαστάσεις προαιρετικώς ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου - Ελάχιστες διαστάσεις ελευθέρας θέας

Άρθρο 21: Αριθμός ορόφων των κτιρίων

Άρθρο 22: Μέγιστον ύψος κτιρίου - Ελάχιστον ελεύθερον ύψος ορόφου

Άρθρο 23: Αφετηρία μετρήσεως του ύψους και του αριθμού ορόφων των κτιρίων

Άρθρο 24: Τρόπος υπολογισμού και μετρήσεως του μεγίστου ύψους των προσόψεως των κτιρίων

Άρθρο 25: Στοές

Άρθρο 26: Τοίχοι παρά τα όρια των οικοπέδων - Μεσότοιχοι

 

Κεφάλαιο Β: Η δόμηση κατά το ασυνεχές σύστημα

 

Άρθρο 27: Απαγόρευσις εφαρμογής του συστήματος εις νέα σχέδια

Άρθρο 28: Εφαρμογή του συστήματος εις ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 29: Διατήρησις ισχύος του συστήματος

Άρθρο 30: Ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων

Άρθρο 31: Συσχέτισις του συστήματος προς το του πανταχόθεν ελευθέρου

 

Κεφάλαιο Γ: Η δόμηση κατά το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα

 

Άρθρο 32: Χώροι περιλαμβανόμενοι εις τον συντελεστή δομήσεως και χώροι μη περιλαμβανόμενοι εις αυτόν - Χώροι κυρίας χρήσεως

Άρθρο 33: Ελάχιστα όρια αρτιότητας οικοπέδων

Άρθρο 34: Ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων

Άρθρο 35: Μέγιστον ύψος των κτιρίων - ύψος των κτιρίων κατά την πρόσοψη - Ελάχιστον ύψος ορόφων

Άρθρο 36: Τρόπος υπολογισμού και μετρήσεως του μεγίστου ύψους των προσόψεων των κτιρίων

Άρθρο 37: Αφετηρία μετρήσεως του ύψους του κτιρίου

Άρθρο 38: Θέση του κτιρίου στο οικόπεδο - ελάχιστες διαστάσεις των υποχρεωτικώς αφιεμένων πλαγίων και οπισθίων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου

Άρθρο 39: Διαστάσεις προαιρετικώς ακάλυπτων τμημάτων του οικοπέδου - ελάχιστες διαστάσεις ελεύθερης θέας

 

Κεφάλαιο Δ: Οικοδομικό σύστημα ελεύθερης δόμησης

 

Α. Αμιγής ελεύθερη δόμηση

 

Άρθρο 40: Γενικότητες

Άρθρο 41: Έγκρισις των σχεδίων γενικής διατάξεως

Άρθρο 42: Συντελεστής δομήσεως

Άρθρο 43: Ποσοστόν καλύψεως

Άρθρο 44: Ηλιασμός

Άρθρο 45: Ποσοστόν ηλιαζόμενων χώρων

Άρθρο 46: Φωτισμός

Άρθρο 47: Ύψος κτιρίων - Μεγίστη απόστασις γωνιών κατόψεως κτιρίου

Άρθρο 48: Αποστάσεις των κτιρίων από των ορίων της περιοχής

Άρθρο 49: Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων

Άρθρο 50: Εξώστες Ανοικτοί - Κλειστοί

Άρθρο 51: Έκδοση οικοδομικών αδειών

 

Β. Ελεύθερη δόμηση εντός υφιστάμενων οικισμών

 

Άρθρο 52: Αρτιότητα οικοπέδων - κάλυψη

Άρθρο 53: Εξώστες Ανοικτοί - Κλειστοί

Άρθρο 54: Μέγιστον ύψος κτιρίων - ελάχιστες αποστάσεις αυτών από της γραμμής δομήσεως

Άρθρο 55: Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από των ορίων του οικοπέδου

Άρθρο 56: Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτιρίων ανεγειρομένων εντός του αυτού οικοπέδου

Άρθρο 57: Φωτισμός των κτιρίων - Υποχρέωσις ηλιασμού των πέριξ κτιρίων

Άρθρο 58: Υπόγειος χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων

Άρθρο 59: Έκδοσις αδειών

 

Κεφάλαιο Ε: Η δόμηση κατά το σύστημα της ελεύθερης σύνθεσης

 

Άρθρο 60: Η δόμησις κατά το σύστημα της ελεύθερης συνθέσεως

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Η δόμηση κατά το μικτό οικοδομικό σύστημα

 

Άρθρο 61: Η δόμησις κατά το μικτό οικοδομικό σύστημα - Εφαρμογή του συστήματος

Άρθρο 62: Ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων

Άρθρο 63: Θέσις του κτιρίου στο οικόπεδο

Άρθρο 64: Ελάχιστον μήκος κυρίας όψεως κτιρίου

Άρθρο 65: Κτίριον εν επαφή προς αμφότερα τα πλάγια όρια

Άρθρο 66: Ελάχιστες αποστάσεις του κτιρίου από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου

Άρθρο 67: Συσχέτισις του συστήματος προς το του συνεχούς

 

Κεφάλαιο Ζ: Η δόμηση κατά το σύστημα των πτερύγων

 

Άρθρο 68: Η δόμησις κατά το σύστημα των πτερύγων - Περιοχές εφαρμογής του συστήματος

Άρθρο 69: Ελάχιστα όρια αρτιότητας οικοπέδων

Άρθρο 70: Ποσοστόν καλύψεως

Άρθρο 71: Θέσις των ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου

Άρθρο 72: Αριθμός ορόφων, ελεύθερον ύψος ορόφου, ύψος των κτιρίων και αφετηρία μετρήσεως αυτού

 

Κεφάλαιο Η: Διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλα τα συστήματα δόμησης

 

Άρθρο 73: Διατάξεις εφαρμοζόμενες εις άπαντα τα συστήματα δομήσεως - Οικόπεδα κατά παρέκκλιση άρτια και δομήσιμα

Άρθρο 74: Ποσοστόν καλύψεως οικοπέδου που εμπίπτει εις περισσότερους τομείς του Οικισμού

Άρθρο 75: Συντελεστής δομήσεως οικοπέδου που εμπίπτει εις περισσότερους τομείς του Οικισμού

Άρθρο 76: Ισχύον σύστημα δομήσεως

Άρθρο 77: Υψομετρική θέσις των κτιρίων

Άρθρο 78: Τακτοποίησις οικοπέδων

Άρθρο 79: Αισθητική διαμόρφωσις των κτιρίων - Διατήρησις κτιρίων ή οικισμών ιδιαιτέρου χαρακτήρος

Άρθρο 80: Άσκησις Αρχιτεκτονικού Ελέγχου

Άρθρο 81: Φωτισμός και αερισμός των διαμερισμάτων

Άρθρο 82: Κλίμακες - Βαθμίδες - Ανελκυστήρες

Άρθρο 83: Αρχιτεκτονικές προεξοχές

Άρθρο 84: Λειτουργικές προεξοχές - εξώστες ανοικτοί και κλειστοί - Προστεγάσματα

Άρθρο 85: Εσωτερικά κτίρια

Άρθρο 86: Εγκαταστάσεις εντός των υποχρεωτικώς πλαγίων και οπισθίων ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου

Άρθρο 87: Κατασκευές επιτρεπόμενες υπεράνω του μεγίστου ύψους των κτιρίων

Άρθρο 88: Περιφράγματα οικοπέδων - Θέσις και τρόπος κατασκευής αυτών

Άρθρο 89: Στηθαία

Άρθρο 90: Εξασφάλισις από του πυρός

Άρθρο 91: Αντοχή των κτιρίων

Άρθρο 92: Θεμελιώσεις

Άρθρο 93: Υποχρέωσις των οικοδομούντων δια την ασφάλειαν του κοινού και των γειτονικών ιδιοκτησιών

Άρθρο 94: Πεζοδρόμια

Άρθρο 95: Δόμησις παρά τα ρεύματα

Άρθρο 96: Κατασκευές επί κοινοχρήστων εκτάσεων της πόλεως

Άρθρο 97: Όμβρια ύδατα των ιδιοκτησιών

Άρθρο 98: Επίστρωσις ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου - Απαγόρευσις φυτειών

Άρθρο 99: Αποχωρητήρια - Βόθροι - Υπόνομοι

Άρθρο 100: Δουλείες επί των ακινήτων

Άρθρο 101: Κτίριον νομίμως υφιστάμενο - Προσθήκες - Εισφορά επί των άνευ αδείας ανεγερθέντων εκτός σχεδίου κτιρίων

 

Κεφάλαιο Θ: Παρεκκλίσεις

 

Άρθρο 102

 

Μέρος ΙΙΙ: Εγκαταστάσεις

 

Κεφάλαιο Α: Λεβητοστάσια και αποθήκες καυσίμων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης

 

Άρθρο 103: Γενική διάταξις των λεβητοστασίων

Άρθρο 104: Τοίχοι, οροφές, δάπεδα, αποχέτευση

Άρθρο 105: Έξοδοι, θύρες, παράθυρα

Άρθρο 106: Αερισμός - Εξαερισμός

Άρθρο 107: Καπνοδόχοι - Καπναγωγοί - Καπνοσυλλέκτες

Άρθρο 108: Αποθήκευσις καυσίμων, δεξαμενές πετρελαίου

Άρθρο 109: Σωληνώσεις πετρελαίου

 

Κεφάλαιο Β: Συλλογικές κεραίες τηλεόρασης και ραδιοφωνίας - Αλεξικέραυνα

 

Άρθρο 110: Συλλογικές κεραίες τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας - Αλεξικέραυνα

 

Κεφάλαιο Γ: Υδραυλικές εγκαταστάσεις

 

Άρθρο 111: Υδραυλικές εγκαταστάσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

 

Άρθρο 112: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

 

Μέρος IV: Ηχομόνωση κτιρίων

 

Άρθρο 113: Απαίτησις Ηχομονώσεως

Άρθρο 114: Έλεγχος ηχομονωτικής ικανότητος και ηχοδιαπερατότητας στοιχείων του κτιρίου

Άρθρο 115: Απαιτήσεις ηχομονωτικής ικανότητος και ανεκτή ηχοδιαπερατότητα στοιχείων του κτιρίου

Άρθρο 116

Άρθρο 117

 

Μέρος V: Άδειες - κυρώσεις

 

Άρθρο 118: Άδειες δομικών εργασιών - αυθαίρετες κατασκευές

Άρθρο 119: Συνέπειες αυθαιρέτου κατασκευής

Άρθρο 120: Πρόστιμον επί αυθαιρέτων κατασκευών

Άρθρο 121: Διαδικασία χαρακτηρισμού αυθαιρέτου

Άρθρο 122: Ενστάσεις

Άρθρο 123: Βεβαίωσις του προστίμου

Άρθρο 124: Κατεδάφισις αυθαιρέτων

 

Μέρος VI: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 125: Έκτασις εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού

Άρθρο 126: Αρμοδία Αρχή δια την εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού

Άρθρο 127: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 128: Διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 129: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 130: Έναρξις ισχύος του παρόντος

 

Εν Αθήναις τη 09-06-1973.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.