Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 90

Άρθρο 90: Εξασφάλισις από του πυρός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τα κτίρια τα έχοντα πλέον του ενός ορόφου (ισογείου) επιβάλλεται όπως οι τοίχοι, οι κοινόχρηστες κλίμακες, τα δάπεδα και η επικάλυψις των στεγών κατασκευάζονται εξ υλικού ανθιστάμενου εις υψηλές θερμοκρασίας.

 

2. Εις περίπτωσιν κτιρίων εν επαφή ευρισκομένων και κεκαλυμμένων δια στέγης, ο διαχωριστικός τοίχος δέον όπως υπερέχει της επικαλύψεως τουλάχιστον κατά 0,50 m διαχωρίζων τις στέγες.

 

3. Τα τοιχώματα των καπνοδόχων, δέον όπως είναι ανθεκτικά έναντι του πυρός και υψηλών θερμοκρασιών άνευ δυνατότητας διαφυγής καυσαερίων, εις ην δε περίπτωσιν διέρχονται πλησίον μη άκαυστων στοιχείων της οικοδομής τα τοιχώματα των καπνοδόχων δέον όπως έχουν την απαιτούμενη μόνωση προς αποτροπήν υπερθερμάνσεως των στοιχείων τούτων.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εκδίδονται Κανονισμοί Πυροπροστασίας Κτιρίων, λαμβανομένων υπόψη αφενός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αντίδρασης στη φωτιά και Πυραντίστασης (Euro-classes), και, αφετέρου, των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Τυποποίησης από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης από το Πυροσβεστικό Σώμα και αδειοδότησης των εργαστηρίων της Χώρας που εκτελούν δοκιμές αντίδρασης στη φωτιά και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.