Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 89

Άρθρο 89: Στηθαία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δώματα, εξώστες, κλίμακες και οιαδήποτε προσιτά δάπεδα των οποίων η στάθμη υπέρκειται της στάθμης του περιβάλλοντος χώρου, πλέον του 1,00 m πρέπει να περιβάλλονται δια στηθαίου συμπαγούς ή κιγκλιδωτού ύψους 1,00 - 2,00 m.

 

Το ύψος τούτο δύναται και να αυξηθεί εις ειδικές περιπτώσεις δια λόγους ασφαλείας. Η επί πλέον κατασκευή αυτή γίνεται πάντοτε δια κιγκλιδώματος.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και επί προϋφιστάμενων κτιρίων όταν και όπου η Αρχή κρίνει ότι λόγοι ασφαλείας από πτώσεως επιβάλλουν τούτο. Προς τούτο η Αρχή τάσσει δι' έγγραφης εύλογης προθεσμίας εις τους ιδιοκτήτες προς συμμόρφωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.