Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Γενικότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών εκτός σχεδίου κειμένων ή ανάπλαση κατοικημένων περιοχών εντός εγκεκριμένων σχεδίων, ως και κατά την εκτέλεσιν εκτεταμένων και σημαντικών προγραμμάτων, στεγάσεως, δι' οργανωμένης δομήσεως, δέον όπως εφαρμόζεται αμιγώς το οικοδομικό σύστημα της ελευθέρας δομήσεως.

 

2. Αμιγής ελευθέρα δόμησις είτε κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 1, είτε εξ ιδιωτικής πρωτοβουλίας δεν δύναται να λάβει χώραν εις έκταση μικροτέρα των 50 στρεμμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.