Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σχέδιο Οικισμού κοινόχρηστος και δομήσιμη έκταση - Γραμμή δομήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκεκριμένο σχέδιον οικισμού ή σχέδιον πόλεως (πολεοδομικό σχέδιον) καλείται το κατά τις οικείας διατάξεις εγκεκριμένο διάγραμμα μετά του τυχόν ειδικού οικοδομικού κανονισμού αυτού, το καθορίζον τους ειδικούς όρους δομήσεως, τις κοινοχρήστους και δομήσιμους εκτάσεις και την χρησιμοποίηση εκάστου τμήματος ή ζώνης του οικισμού.

 

2. Κοινόχρηστοι εκτάσεις καλούνται οι πάσης φύσεως οδοί και οι τοπικές διαπλατύνσεις αυτών, οι πλατείες και τα άλση, ή κήποι, άτινα καθορίζονται υπό του σχεδίου του οικισμού ή εν ελλείψει τοιούτου υφίστανται εν τοις πράγμασι διατεθέντα ή περιελθόντα εις κοινή χρήσιν καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπον.

 

3. Δομήσιμες εκτάσεις καλούνται γενικώς οι εκτάσεις εντός των οποίων επιτρέπεται κατ' αρχήν η ανέγερσις κτιρίων.

 

4. Ρυμοτομικές γραμμές καλούνται οι γραμμές που αποτελούν τα όρια μεταξύ των κατά τα ανωτέρω κοινοχρήστων και δομήσιμων εκτάσεων του σχεδίου πόλεως ή του τυχόν άνευ σχεδίου οικισμού.

 

5. Γραμμή δομήσεως (οικοδομική γραμμή) καλείται η εξώτατη προς την κοινόχρηστη έκταση γραμμή μέχρι της οποίας επιτρέπεται η δόμησις.

 

6. Όπου το σχέδιον του οικισμού προβλέπει μόνον τις κατά την παράγραφο 4 ρυμοτομικές γραμμές ή όπου υπάρχει οικισμός άνευ σχεδίου, οι ρυμοτομικές γραμμές θεωρούνται ως γραμμές δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.