Νόμος 3106/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) προστίθεται περίπτωση γ', που έχει ως εξής:

 

{γ) Η δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής υπηρεσιών πρόνοιας σε επίπεδο περιφέρειας.}

 

2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπόκεινται στην εποπτεία του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Η Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας υπάγεται στην Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία ευρίσκεται η έδρα της ακόμα και αν τα παραρτήματα της ευρίσκονται στην αρμοδιότητα άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ειδικότερα αποτελούν Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας οι ακόλουθες και υπάγονται:

 

Α) Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας με έδρα το Δήμο Ελληνικού, το οποίο προήλθε από συνένωση του Α' θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Αθηνών και του θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Μελισσιών, τα οποία αποτελούν ενιαία μονάδα, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 1152/1981 (ΦΕΚ 283/Α/1981), [ΠΔ] 28/1985 (ΦΕΚ 10/Α/1985), [ΠΔ] 339/1985 (ΦΕΚ 118/Α/1985), [ΠΔ] 516/1985 (ΦΕΚ 188/Α/1985), [ΠΔ] 254/1998 (ΦΕΚ 189/Α/1998) και της υπουργικής απόφασης Π4/3905/03-08-1993 (ΦΕΚ 606/Β/1993).

 

Β) Στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Η Θεομήτωρ με έδρα το Δήμο Αγιάσου Λέσβου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 629/1972 (ΦΕΚ 179/Α/1972) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 253/1973 (ΦΕΚ 215/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Η Θεομήτωρ Λέσβου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες με έδρα το Δήμο Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 14/1986 (ΦΕΚ 6/Α/1986) και 254/1996 (ΦΕΚ 190/Α/1996), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Δωδεκανήσου, στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματα του: β)α) το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Παιδιών Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 2851/1922 (ΦΕΚ 114/Α/1922), του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4525/1966 (ΦΕΚ 141/Α/1966), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 281/1981 (ΦΕΚ 78/Α/1981) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 303/1989 (ΦΕΚ 139/Α/1989) και β)β) ο Οίκος Ευγηρίας Δωδεκανήσου Χαραλάμπειο Γηροκομείο, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 456/1972 (ΦΕΚ 135/Α/1972) και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας θηλέων με έδρα το Δήμο Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας (ΚΑΑΠΒ), με έδρα το Δήμο Βούλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της υπουργικής απόφασης 110838/1952 (ΦΕΚ 178/Β/1952) και του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 170/1960 (ΦΕΚ 40/Α/1960), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: δ)α) το θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Παιδιών Αθηνών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 120/1985 (ΦΕΚ 36/Α/1985), [ΠΔ] 483/1988 (ΦΕΚ 217/Α/1988), [ΠΔ] 41/2000 (ΦΕΚ 40/Α/2000) και [ΠΔ] 156/2009 (ΦΕΚ 198/Α/2009) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας Παιδιών Μιχαλήνειο με έδρα το Δήμο Πειραιά, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 660/1962 (ΦΕΚ 179/Α/1962), το οποίο μετονομάζεται σε Μιχαλήνειο Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: ε)α) το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 263/1989 (ΦΕΚ 124/Α/1989) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Δυτικής Αθήνας με έδρα το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, που προήλθε από τη συνένωση του Β' Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Αθηνών, του Γ' Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Αθηνών και του Κέντρου Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών, τα οποία αποτελούν ενιαία Μονάδα, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 1137/1981 (ΦΕΚ 60/Α/1981) και των προεδρικών διαταγμάτων: [ΠΔ] 27/1985 (ΦΕΚ 10/Α/1985), [ΠΔ] 385/1990 (ΦΕΚ 152/Α/1990), [ΠΔ] 254/1998 (ΦΕΚ 189/Α/1998) και [ΠΔ] 294/1998 (ΦΕΚ 212/Α/1998).

 

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Βρεφών Η Μητέρα, με έδρα το Δήμο Ιλίου Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 830/1980 (ΦΕΚ 206/Α/1980), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής Η Μητέρα, στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματα του: ζ)α) το Αναρρωτήριο Πεντέλης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1960 (ΦΕΚ 40/Α/1960), ζ)β) η Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα Νέας Σμύρνης Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970) και ζ)γ) η Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας Καλαμακίου Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970) και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

Γ) Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ο Άγιος Παντελεήμων με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 4162/1961 (ΦΕΚ 73/Α/1961), του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 318/1963 (ΦΕΚ 83/Α/1963) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 254/1973 (ΦΕΚ 215/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ο Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: α)α) ο Οίκος Ευγηρίας - Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Κιλκίς, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 324/1983 (ΦΕΚ 116/Α/1983) και [ΠΔ] 281/1985 (ΦΕΚ 105/Α/1985) και ο οποίος καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων με έδρα το Δήμο Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του από [ΒΔ] 09-03-1923 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 68/Α/1923) και του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Φλώρινας, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: β)α) η Παιδόπολη Αγία Όλγα Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970) και η οποία καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

Δ) Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Σερρών με έδρα το Δήμο Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 515/1979 (ΦΕΚ 158/Α/1979) και 267/1991 (ΦΕΚ 100/Α/1991), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: α)α) το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Σιδηροκάστρου Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 162/1978 (ΦΕΚ 34/Α/1978) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Ο Άγιος Δημήτριος με έδρα το Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 287/1973 (ΦΕΚ 85/Α/1973) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: β)α) το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973).

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων με έδρα το Δήμο Δράμας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 443/1980 (ΦΕΚ 117/Α/1980), [ΠΔ] 107/1984 (ΦΕΚ 38/Α/1984), [ΠΔ] 519/1988 (ΦΕΚ 234/Α/1988) και [ΠΔ] 149/1989 (ΦΕΚ 71/Α/1989), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Δράμας, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: δ)α) το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Καβάλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1990 (ΦΕΚ 151/Α/1990) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Παίδων με έδρα το Δήμο Κομοτηνής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 276/1973 (ΦΕΚ 225/Α/1973), [ΠΔ] 783/1979 (ΦΕΚ 230/Α/1979) και [ΠΔ] 279/1985 (ΦΕΚ 104/Α/1985), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής.

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Παιδόπολη Άγιος Γεώργιος με έδρα το Δήμο Καβάλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Καβάλας.

 

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Δράμας, με έδρα το Δήμο Δράμας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 126/1926 (ΦΕΚ 201/Α/1926) και του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Δράμας.

 

Ε) Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων με έδρα το Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 509/1985 (ΦΕΚ 185/Α/1985), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Φθιώτιδας.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων με έδρα το Δήμο Λαμίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Φθιώτιδας.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας με έδρα το Δήμο Καρπενησίου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 252/1990 (ΦΕΚ 103/Α/1990), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Εύβοιας με έδρα το Δήμο Χαλκιδέων Εύβοιας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 77/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) και [ΠΔ] 371/1984 (ΦΕΚ 129/Α/1984).

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών με έδρα το Δήμο Καρδίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Δ2/17385/1930 απόφασης του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας.

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων με έδρα το Δήμο Τρικάλων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 782/1979 (ΦΕΚ 230/Α/1979), 337/1985 (ΦΕΚ 118/Α/1985) και 42/2000 (ΦΕΚ 40/Α/2000), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Τρικάλων.

 

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ο Αριστεύς με έδρα το Δήμο Τυρνάβου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 540/1980 (ΦΕΚ 145/Α/1980), [ΠΔ] 336/1985 (ΦΕΚ 118/Α/1985) και [ΠΔ] 129/2002 (ΦΕΚ 106/Α/2002), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ο Αριστεύς Λάρισας, στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματα του: ζ)α) το Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες Ο Αριστεύς, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 989/1980 (ΦΕΚ 247/Α/1980) και [ΠΔ] 489/1988 (ΦΕΚ 221/Α/1988) και ζ)β) το Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό οίκοθεν Π4/3407/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

ΣΤ) Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών με έδρα το Δήμο Λεχαινών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 332/1987 (ΦΕΚ 153/Α/1987), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Λεχαινών, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: α)α) το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου Άγιος Χαράλαμπος, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 384/1990 (ΦΕΚ 152/Α/1990) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής Αποκατάστασης Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού με έδρα το Αίγιο, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 280/1984 (ΦΕΚ 106/Α/1984) και [ΠΔ] 259/1996 (ΦΕΚ 190/Α/1996), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων με έδρα το Δήμο Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Σκαγιοπούλειο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αχαΐας, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης με έδρα το Δήμο Ζακύνθου (ΟΔΑΖ), που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 105/1973 (ΦΕΚ 178/Α/1973), 279/1984 (ΦΕΚ 106/Α/1984), 382/1990 (ΦΕΚ 151/Α/1990) και 140/1997 (ΦΕΚ 125/Α/1997).

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ο Νεομάρτυς Γεώργιος με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 378/1990 (ΦΕΚ 149/Α/1990), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ο Νεομάρτυς Γεώργιος Ιωαννίνων,

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του από [ΒΔ] 29-11-1922 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 257/Α/1922) και του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ιωαννίνων, στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματα του: στ)α) το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973) και στ)β) το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Πωγωνιανής Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973) και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων με έδρα το Δήμο Ηγουμενίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 357/1994 (ΦΕΚ 190/Α/1994), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Θεσπρωτίας, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: ζ)α) το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Φιλιατών Θεσπρωτίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/1994 (ΦΕΚ 519/Α/1994) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

η) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων με έδρα το Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Θεσπρωτίας.

 

Ζ) Στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων με έδρα το Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 393/1966 (ΦΕΚ 101/Α/1966), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1985 (ΦΕΚ 118/Α/1985) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 330/1996 (ΦΕΚ 222/Α/1996), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Παιδόπολη με έδρα το Δήμο Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο με έδρα το Δήμο Ηρακλείου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 263/1989 (ΦΕΚ 124/Α/1989), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: γ)α) το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Πόμπιας Ηρακλείου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 469/1985 (ΦΕΚ 168/Α/1985) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου Κρήτης.

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων με έδρα το Δήμο Χανίων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 579/1977 (ΦΕΚ 191/Α/1977) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 13/1986 (ΦΕΚ 6/Α/1986), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Χανίων, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: δ)α) το Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 2851/1922 (ΦΕΚ 114/Α/1922), του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 15/1922 (ΦΕΚ 275/Α/1922), του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 314/1973 (ΦΕΚ 93/Α/1973), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 267/1991 (ΦΕΚ 100/Α/1991) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 294/1999 (ΦΕΚ 265/Α/1999) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 102/1973 (ΦΕΚ 158/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ρεθύμνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 27 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

2.Α. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) και μετονομάστηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση ΙΖ υποπερίπτωση ι' του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 263/1989 (ΦΕΚ 124/Α/1989) διατηρώντας την υφιστάμενη νομική μορφή του ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Οι οργανικές θέσεις, το προσωπικό και η ακίνητη περιουσία του μεταφέρονται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου στο συγχωνευόμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο και το υποκαθιστά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Όλη η κινητή περιουσία του καταργούμενου και συγχωνευόμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, καθώς και αδιάθετα υπόλοιπα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και λογαριασμούς εντόκων διαθεσίμων ακόμα και ανενεργούς, διατίθενται με μεταφορά σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών αναγκών τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία απόφαση καθορίζονται οι λογαριασμοί των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και τα αντίστοιχα ποσά που μεταφέρονται, ο τρόπος καταβολής των εξόδων και της προμήθειας της τράπεζας για την τήρηση των λογαριασμών και τη μεταφορά του ποσού, το κλείσιμο των λογαριασμών όταν δεν υπάρχουν υπόλοιπα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με τη διαδικασία του άρθρου 18 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) θα ρυθμιστεί κάθε επί μέρους θέμα της συγχώνευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2Α προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 

3. Το Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μονάδων κοινωνικής φροντίδας, από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας τους ως αποκεντρωμένων μονάδων αυτού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20.

 

4. Από την έναρξη λειτουργίας των μονάδων κοινωνικής φροντίδας, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας, στα οποία υπάγονται.

 

Ομοίως, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, που χρησιμοποιείται από τις μονάδες αυτού που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003, περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας, στα οποία υπάγονται οι παραπάνω μονάδες του.

 

Οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας εξακολουθούν να έχουν την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, που μεταβιβάστηκαν σ' αυτά.

 

Το Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία των μονάδων κοινωνικής φροντίδας αυτού, για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους που τέθηκαν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.

 

Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 αυτού του νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων περιέρχονται στην κυριότητά του.

 

Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α1 του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας επιτρέπεται για λειτουργικούς λόγους να υπάγονται ορισμένες περιοχές ή μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρόνοιας ορισμένων περιοχών ενός Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας σε άλλο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας.

 

6. Μέχρι την κατάρτιση νέου οργανισμού, οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας διατηρούν τον οργανισμό που έχουν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, ο Οργανισμός αυτός μπορεί να τροποποιείται, ως προς τη διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων και την κατανομή του προσωπικού.

 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι θέσεις και τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού των μονάδων κοινωνικής φροντίδας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν οργανισμό. Μέχρι την έκδοση των παραπάνω οργανισμών οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας λειτουργούν με το υπάρχον προσωπικό, στο οποίο ανατίθενται καθήκοντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας.

 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να ιδρύονται νέες μονάδες παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας και να καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι θέσεις και τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού.

 

Με όμοια προεδρικά διατάγματα, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας,μπορεί να συγχωνεύονται ή να καταργούνται ολικώς ή μερικώς μονάδες κοινωνικής φροντίδας και να ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με το προσωπικό αυτών.

 

7. Το προσωπικό των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου διατηρεί τους κλάδους και τις θέσεις, που κατέχει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι οποίες μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου, κατηγορίας και ειδικότητας των μονάδων κοινωνικής φροντίδας του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας με την ίδια σχέση εργασίας. Για την κατά το προηγούμενο εδάφιο αυτοδίκαιη μετατροπή θέσεων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση οι θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τις οποίες κατέχει το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας που προέρχεται από συγχώνευση με το Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ, το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης και τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας και το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) και του άρθρου 20 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999), μετατρέπονται σε μόνιμες θέσεις δημοσίου δικαίου ή σε θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως ορίζουν οι διατάξεις αυτές. Η δήλωση του προσωπικού προβλέπεται στο άρθρο 20 του νόμου 2716/1999, υποβάλλεται στον Πρόεδρο του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Ο Πρόεδρος του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας εκδίδει πράξη κατάταξης και ένταξης του προσωπικού στις ανωτέρω θέσεις. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το προσωπικό των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου υπάγεται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).

 

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, που έχει διανυθεί στο φορέα από τον οποίο αυτός προέρχεται λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Επιπλέον τακτικές αποδοχές που ελάμβανε από τον εργοδοτικό του φορέα, πριν την ανωτέρω ένταξη, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεως με τις αποδοχές και τις απολαβές της νέας θέσης. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας, που έχει διανυθεί στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος, θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, κενές ή κενούμενες οργανικές θέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 αυτού του άρθρου μπορεί να ανακατανέμονται μεταξύ των μονάδων κοινωνικής φροντίδας κάθε Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, καταργούνται όσες από τις παραπάνω θέσεις θεωρηθεί ότι πλεονάζουν.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας το προσωπικό των μονάδων κοινωνικής φροντίδας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μπορεί να μετατάσσεται ή μεταφέρεται, με την ίδια εργασιακή σχέση, ύστερα από αίτησή του και γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας άλλης Περιφέρειας ή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Η αίτηση για μετάταξη υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Για το έτος πραγματοποίησης των μετατάξεων η δαπάνη που προκαλείται καλύπτεται με μεταφορά της σχετικής πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας από το οποίο προέρχεται ο υπάλληλος στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας υποδοχής.

 

10. Για τη στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες και των:

 

α) Κέντρου Αποθεραπείας. Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Νιγρίτας Σερρών,

 

β) Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Άργους Ορεστικού Καστοριάς,

 

γ) Κέντρου Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Σερρών,

 

δ) Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Φλώρινας,

 

ε) Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Αμφιλοχίας,

 

στ) Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης και Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίες Ηπείρου,

 

ζ) Κέντρου Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες ο Αριστεύς,

 

η) Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Αιγίου,

 

θ) Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Φιλιατρών,

 

ι) Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Ρόδου, συνιστώνται διακόσιες θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση δημοσίου δικαίου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, κατανέμονται οι θέσεις αυτές, κατά υπηρεσία, κατηγορία και κλάδο και ορίζεται η διαβάθμισή τους.

 

11. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται τα ακόλουθα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:

 

α. Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αχαΐας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 1156/1981 (ΦΕΚ 122/Α/1981).

 

β. Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Έβρου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 346/1983 (ΦΕΚ 120/Α/1983) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 298/1985 (ΦΕΚ 111/Α/1985).

 

γ. Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παιδιών Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 263/1973 (ΦΕΚ 218/Α/1973).

 

δ. Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Κομοτηνής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 783/1979 (ΦΕΚ 230/Α/1979).

 

Η κινητή και ακίνητη περιουσία των νομικών αυτών προσώπων περιέρχεται αυτοδικαίως στα αντίστοιχα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας στην περιφέρεια των οποίων υπάγονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου.

 

Τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας διαθέτουν τα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων φορέων, για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους που τέθηκαν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.

 

Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται στις παραπάνω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν και το προσωπικό των καταργούμενων φορέων μεταφέρονται στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας στην περιφέρεια του οποίου κάθε φορέας υπάγεται και κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας

 

12. Από τη δημοσίευση αυτού του νόμου καταργούνται οι Ειδικές Εστίες Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως Καρπενησίου, Δελβινακίου, Αμφιλοχίας, Καρδίτσας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης και Δεσκάτης Γρεβενών, που συστήθηκαν και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 170/1960 (ΦΕΚ 40/Α/1960), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι οργανικές θέσεις των παραπάνω φορέων μεταφέρονται αυτοδικαίως στο αντίστοιχο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας και κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας. Το προσωπικό των παραπάνω φορέων μετατάσσεται αυτοδικαίως στο αντίστοιχο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας και εντάσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε κενές θέσεις των μονάδων κοινωνικής φροντίδας. Για το προσωπικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου. Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των μονάδων κοινωνικής φροντίδας των οικείων Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, το προσωπικό των ανωτέρω ειδικών εστιών εκτελεί καθήκοντα, που του ανατίθενται με απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.