Νόμος 4025/11 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2Α του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), η φράση νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970) αντικαθίσταται με τη φράση προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 263/1989 (ΦΕΚ 124/Α/1989).

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2Α του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με τη διαδικασία του άρθρου 18 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) θα ρυθμιστεί κάθε επί μέρους θέμα της συγχώνευσης.}

 

3. Διακόπτεται από 01-11-2011 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 55.000 €, το οποίο για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ2 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.