Νόμος 2716/99 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συστάθηκαν α) με το από [ΠΔ] 07-02-1925 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 33/Α/1925) Νοσοκομείο Φυματιώντων νομού Ηρακλείου, περιοχής Μονής Ιερουσαλήμ Μαλεβιζίου, β) με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 608/1985 (ΦΕΚ 221/Α/1985) Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παιδιών Ηρακλείου Κρήτης, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών - Ενηλίκων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με έδρα το Λουτράκι Μαλεβιζίου Ηρακλείου.

 

Η κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευομένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μεταφέρεται στο νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

 

Το Κέντρο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για τρία χρόνια, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και αποτελείται από:

 

α. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας,

 

β. έναν αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της έδρας του Κέντρου,

 

γ. έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης,

 

δ. τέσσερα πρόσωπα με επιστημονικό κύρος ή εξειδίκευση ή εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζεται ο σκοπός, ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.