Νόμος 4025/11 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπόκεινται στην εποπτεία του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Η Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας υπάγεται στην Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία ευρίσκεται η έδρα της ακόμα και αν τα παραρτήματα της ευρίσκονται στην αρμοδιότητα άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ειδικότερα αποτελούν Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας οι ακόλουθες και υπάγονται:

 

Α) Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας με έδρα το Δήμο Ελληνικού, το οποίο προήλθε από συνένωση του Α' θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Αθηνών και του θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Μελισσιών, τα οποία αποτελούν ενιαία μονάδα, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 1152/1981 (ΦΕΚ 283/Α/1981), [ΠΔ] 28/1985 (ΦΕΚ 10/Α/1985), [ΠΔ] 339/1985 (ΦΕΚ 118/Α/1985), [ΠΔ] 516/1985 (ΦΕΚ 188/Α/1985), [ΠΔ] 254/1998 (ΦΕΚ 189/Α/1998) και της υπουργικής απόφασης Π4/3905/1993 (ΦΕΚ 606/Β/1993).

 

Β) Στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Η Θεομήτωρ με έδρα το Δήμο Αγιάσου Λέσβου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 629/1972 (ΦΕΚ 179/Α/1972) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 253/1973 (ΦΕΚ 215/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Η Θεομήτωρ Λέσβου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες με έδρα το Δήμο Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 14/1986 (ΦΕΚ 6/Α/1986) και 254/1996 (ΦΕΚ 190/Α/1996), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Δωδεκανήσου, στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματα του: β)α) το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Παιδιών Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 2851/1922 (ΦΕΚ 114/Α/1922), του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4525/1966 (ΦΕΚ 141/Α/1966), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 281/1981 (ΦΕΚ 78/Α/1981) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 303/1989 (ΦΕΚ 139/Α/1989) και β)β) ο Οίκος Ευγηρίας Δωδεκανήσου Χαραλάμπειο Γηροκομείο, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 456/1972 (ΦΕΚ 135/Α/1972) και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας θηλέων με έδρα το Δήμο Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας (ΚΑΑΠΒ), με έδρα το Δήμο Βούλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της υπουργικής απόφασης 110838/1952 (ΦΕΚ 178/Β/1952) και του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 170/1960 (ΦΕΚ 40/Α/1960), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: δ)α) το θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Παιδιών Αθηνών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 120/1985 (ΦΕΚ 36/Α/1985), [ΠΔ] 483/1988 (ΦΕΚ 217/Α/1988), [ΠΔ] 41/2000 (ΦΕΚ 40/Α/2000) και [ΠΔ] 156/2009 (ΦΕΚ 198/Α/2009) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας Παιδιών Μιχαλήνειο με έδρα το Δήμο Πειραιά, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 660/1962 (ΦΕΚ 179/Α/1962), το οποίο μετονομάζεται σε Μιχαλήνειο Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: ε)α) το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 263/1989 (ΦΕΚ 124/Α/1989) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Δυτικής Αθήνας με έδρα το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, που προήλθε από τη συνένωση του Β' Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Αθηνών, του Γ' Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Αθηνών και του Κέντρου Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών, τα οποία αποτελούν ενιαία Μονάδα, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 1137/1981 (ΦΕΚ 60/Α/1981) και των προεδρικών διαταγμάτων: [ΠΔ] 27/1985 (ΦΕΚ 10/Α/1985), [ΠΔ] 385/1990 (ΦΕΚ 152/Α/1990), [ΠΔ] 254/1998 (ΦΕΚ 189/Α/1998) και [ΠΔ] 294/1998 (ΦΕΚ 212/Α/1998).

 

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Βρεφών Η Μητέρα, με έδρα το Δήμο Ιλίου Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 830/1980 (ΦΕΚ 206/Α/1980), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής Η Μητέρα, στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματα του: ζ)α) το Αναρρωτήριο Πεντέλης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1960 (ΦΕΚ 40/Α/1960), ζ)β) η Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα Νέας Σμύρνης Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970) και ζ)γ) η Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας Καλαμακίου Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970) και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

Γ) Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ο Άγιος Παντελεήμων με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 4162/1961 (ΦΕΚ 73/Α/1961), του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 318/1963 (ΦΕΚ 83/Α/1963) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 254/1973 (ΦΕΚ 215/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ο Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: α)α) ο Οίκος Ευγηρίας - Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Κιλκίς, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 324/1983 (ΦΕΚ 116/Α/1983) και [ΠΔ] 281/1985 (ΦΕΚ 105/Α/1985) και ο οποίος καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων με έδρα το Δήμο Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του από [ΒΔ] 09-03-1923 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 68/Α/1923) και του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Φλώρινας, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: β)α) η Παιδόπολη Αγία Όλγα Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970) και η οποία καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

Δ) Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Σερρών με έδρα το Δήμο Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 515/1979 (ΦΕΚ 158/Α/1979) και 267/1991 (ΦΕΚ 100/Α/1991), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: α)α) το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Σιδηροκάστρου Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 162/1978 (ΦΕΚ 34/Α/1978) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Ο Άγιος Δημήτριος με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 287/1973 (ΦΕΚ 85/Α/1973) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: β)α) το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973).

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων με έδρα το Δήμο Δράμας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 443/1980 (ΦΕΚ 117/Α/1980), 107/1984 (ΦΕΚ 38/Α/1984), 519/1988 (ΦΕΚ 234/Α/1988) και 149/1989 (ΦΕΚ 71/Α/1989), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Δράμας, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: δ)α) το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Καβάλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1990 (ΦΕΚ 151/Α/1990) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Παίδων με έδρα το Δήμο Κομοτηνής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 276/1973 (ΦΕΚ 225/Α/1973), 783/1979 (ΦΕΚ 230/Α/1979) και 279/1985 (ΦΕΚ 104/Α/1985), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής.

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Παιδόπολη Άγιος Γεώργιος με έδρα το Δήμο Καβάλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Καβάλας.

 

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Δράμας, με έδρα το Δήμο Δράμας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 126/1926 (ΦΕΚ 201/Α/1926) και του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Δράμας.

 

Ε) Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων με έδρα το Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 509/1985 (ΦΕΚ 185/Α/1985), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Φθιώτιδας.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων με έδρα το Δήμο Λαμίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Φθιώτιδας.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας με έδρα το Δήμο Καρπενησίου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 252/1990 (ΦΕΚ 103/Α/1990), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Εύβοιας με έδρα το Δήμο Χαλκιδέων Εύβοιας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 77/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) και 371/1984 (ΦΕΚ 129/Α/1984).

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών με έδρα το Δήμο Καρδίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Δ2/17385/1930 απόφασης του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας.

 

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων με έδρα το Δήμο Τρικάλων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 782/1979 (ΦΕΚ 230/Α/1979), 337/1985 (ΦΕΚ 118/Α/1985) και 42/2000 (ΦΕΚ 40/Α/2000), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Τρικάλων.

 

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ο Αριστεύς με έδρα το Δήμο Λάρισας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 540/1980 (ΦΕΚ 145/Α/1980), 336/1985 (ΦΕΚ 118/Α/1985) και 129/2002 (ΦΕΚ 106/Α/2002), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ο Αριστεύς Λάρισας, στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματα του: ζ)α) το Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες Ο Αριστεύς, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 989/1980 (ΦΕΚ 247/Α/1980) και 489/1988 (ΦΕΚ 221/Α/1988) και ζ)β) το Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό οίκοθεν Π4/3407/19-06-1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

ΣΤ) Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών με έδρα το Δήμο Λεχαινών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 332/1987 (ΦΕΚ 153/Α/1987), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Λεχαινών, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: α)α) το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου Άγιος Χαράλαμπος, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 384/1990 (ΦΕΚ 152/Α/1990) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής Αποκατάστασης Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού με έδρα το Αίγιο, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 280/1984 (ΦΕΚ 106/Α/1984) και 259/1996 (ΦΕΚ 190/Α/1996), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων με έδρα το Δήμο Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Σκαγιοπούλειο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αχαΐας, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης με έδρα το Δήμο Ζακύνθου (ΟΔΑΖ), που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 105/1973 (ΦΕΚ 178/Α/1973), 279/1984 (ΦΕΚ 106/Α/1984), 382/1990 (ΦΕΚ 151/Α/1990) και 140/1997 (ΦΕΚ 125/Α/1997).

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ο Νεομάρτυς Γεώργιος με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 378/1990 (ΦΕΚ 149/Α/1990), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ο Νεομάρτυς Γεώργιος Ιωαννίνων, στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του από [ΒΔ] 29-11-1922 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 257/Α/1922) και του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ιωαννίνων, στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματα του: στ)α) το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973) και στ)β) το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Πωγωνιανής Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973) και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων με έδρα το Δήμο Ηγουμενίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 357/1994 (ΦΕΚ 190/Α/1994), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Θεσπρωτίας, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: ζ)α) το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Φιλιατών Θεσπρωτίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/1994 (ΦΕΚ 519/Α/1994) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

η) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων με έδρα το Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Θεσπρωτίας.

 

Ζ) Στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης:

 

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων με έδρα το Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 393/1966 (ΦΕΚ 101/Α/1966), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1985 (ΦΕΚ 118/Α/1985) και του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 222/Α/1996), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου.

 

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Παιδόπολη με έδρα το Δήμο Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου.

 

γ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο με έδρα το Δήμο Ηρακλείου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 263/1989 (ΦΕΚ 124/Α/1989), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: γ)α) το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Πόμπιας Ηρακλείου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 469/1985 (ΦΕΚ 168/Α/1985) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου Κρήτης.

 

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων με έδρα το Δήμο Χανίων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 579/1977 (ΦΕΚ 191/Α/1977) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 13/1986 (ΦΕΚ 6/Α/1986), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Χανίων, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημα του: δ)α) το Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 2851/1922 (ΦΕΚ 114/Α/1922), του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 15/1922 (ΦΕΚ 275/Α/1922), του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 273/1973 (ΦΕΚ 81/Α/1973), του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 314/1973 (ΦΕΚ 93/Α/1973), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 267/1991 (ΦΕΚ 100/Α/1991) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 294/1999 (ΦΕΚ 265/Α/1999) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 102/1973 (ΦΕΚ 158/Α/1973), το οποίο μετονομάζεται σε Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ρεθύμνου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.