Νόμος 4052/12 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση Δ' υποπερίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) η φράση έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης αντικαθίσταται με τη φράση έδρα τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη.

 

2. Στην περίπτωση Ε' υποπερίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) η φράση έδρα τον Δήμο Λάρισας αντικαθίσταται με τη φράση έδρα τον Δήμο Τυρνάβου.

 

3. Στην περίπτωση Δ' υποπερίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) η λέξη Ατόμων αντικαθίσταται με τη λέξη Παιδιών.

 

4. Στην περίπτωση Δ' υποπερίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) η φράση έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης αντικαθίσταται με τη φράση έδρα τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη.

 

5. Στην περίπτωση Ε' υποπερίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) η λέξη Λάρισας αντικαθίσταται με τη λέξη Τυρνάβου.

 

6. Στην περίπτωση Ζ' υποπερίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) η λέξη Λασιθίου αντικαθίσταται με τη λέξη Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15Α του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), προστίθεται περίπτωση ι' ως ακολούθως:

 

{ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης με έδρα τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη.}

 

8. Στον τίτλο του Κεφαλαίου Β' και στον τίτλο του άρθρου 11, του άρθρου 12, του άρθρου 13 και του άρθρου 14 στο νόμο 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) η φράση Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης αντικαθίσταται από τη φράση Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

 

9. Στο άρθρο 9Α του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), όπου υπάρχει η φράση Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης αντικαθίσταται από την φράση Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

 

10. Στην περίπτωση μ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9Α του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) η λέξη Πανεπιστημιακό διαγράφεται.

 

11. Στην περίπτωση ω' της παραγράφου 1 του άρθρου 9Α του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) το εντός της παρενθέσεως (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) αντικαθίσταται από (ΚΑΑΚΥΑΜΕΑ).

 

12. Στο άρθρο 9Β του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), όπου υπάρχει η φράση Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης αντικαθίσταται από τη φράση Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

 

13. Στο άρθρο 9Γ του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), όπου υπάρχει η φράση Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης αντικαθίσταται από τη φράση Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

 

14. Στο άρθρο 9Δ του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), όπου υπάρχει η φράση Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης αντικαθίσταται από τη φράση Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

 

15. Στο άρθρο 15 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) όπου υπάρχει η φράση Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης αντικαθίσταται από τη φράση Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

 

16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) στο προτελευταίο εδάφιο η φράση στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συγχωνεύθηκαν. αντικαθίσταται με τη φράση στα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν.

 

17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) στο τελευταίο εδάφιο η φράση τους φορείς στους οποίους συγχωνεύθηκαν αντικαθίσταται με την φράση τα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν.

 

18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) η λέξη Εσωτερικών αντικαθίσταται από τη φράση Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

19. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), όπου υπάρχει η φράση Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης αντικαθίσταται από τη φράση Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

 

20. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου 4025/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Το προσωπικό που στις 02-11-2011 κατείχε θέσεις οργανικές ή προσωποπαγείς στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν και εντάχθηκαν στα Νοσοκομεία ως οργανικές τους μονάδες, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης των νοσοκομείων αυτών, απαγορευμένης κάθε εσωτερικής μετακίνησης του για οποιονδήποτε λόγο. Κατ' εξαίρεση μετά από έγκριση του διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας επιτρέπεται η μετακίνηση ή τοποθέτηση του προσωπικού αυτού.}

 

21. Από την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του νόμου 3918/ 2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) καταργούνται τα εξής εδάφια:

 

{Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος - Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λύονται μέσα σε πέντε μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως πέντε ακόμη μήνες και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.}

 

Η κατάργηση ισχύει από τις 02-03-2011.

 

22. Διακόπτεται από 01-01-2012 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα τέκνα και στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ2 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

23. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 1 του νόμου 2345/1995 ως ακολούθως:

 

{7. Για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 που λειτουργούν κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου, μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 2, οι τροποποιήσεις των αδειών λειτουργίας τους ή οι επεκτάσεις των κτιριακών τους υποδομών γίνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν όταν εκδόθηκε η αρχική άδεια λειτουργίας τους ή σε κάθε άλλη περίπτωση ύστερα από έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

24. Με απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης εκδίδεται μία ενιαία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των συστεγαζόμενων δράσεων για τη φιλοξενία, εκπαίδευση, σίτιση και ολοήμερη απασχόληση ανήλικων παιδιών πριν και μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, του βρεφονηπιακού σταθμού, του 44ου και του 45ου Νηπιαγωγείου, του 33ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, που στεγάζονται στις ευρισκόμενες στην οδό Εγνατίας 129. στον Δήμο Θεσσαλονίκης, και στην οδό Στέλιου Καζαντζίδη 62, στον Δήμο Πυλαίας, εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Άσυλο του Παιδιού, το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διέπεται από το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 189/1973 περί συστάσεως του και εγκρίσεως του Οργανισμού του (ΦΕΚ 60/Α/1973). Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργία των ως άνω κατά την κείμενη νομοθεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.