Νόμος 3172/03

Ν3172/2003: Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3172/2003: Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 197/Α/2003), 06-08-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις - αρχές

 

Άρθρο 1: Έννοια και χαρακτηριστικά της Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 2: Βασικές λειτουργίες της Δημόσιας Υγείας και προτεραιότητες

Άρθρο 3: Υπηρεσίες και φορείς της Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 4: Εθνική στρατηγική Δημόσιας Υγείας

 

Κεφάλαιο Β: Εθνικό συμβούλιο δημόσιας υγείας

 

Άρθρο 5: Σύσταση

Άρθρο 6: Φύση και αρμοδιότητες του Εθνικού Συστήματος Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 7: Οργάνωση του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 8: Συντονισμός Πολιτικών και Δράσεων Δημόσιας Υγείας με άλλα Υπουργεία και φορείς

 

Κεφάλαιο Γ: Οργάνωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας

 

Άρθρο 9: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 10: Περιφερειακό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 11: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας Περιφέρειας

Άρθρο 12: Προγράμματα Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια

Άρθρο 13: Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια

Άρθρο 14: Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Άρθρο 15: Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού

Άρθρο 16: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 17: Εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία

Άρθρο 18: Χάρτης υγείας της χώρας

 

Κεφάλαιο Δ: Τελικές - μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Θέματα Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου - Τρόπος πληρωμής φαρμακοποιών

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-08-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.