Νόμος 2919/01 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Παράταση μισθώσεων ξενοδοχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συμβάσεις μίσθωσης ξενοδοχείων που λήγουν πριν από την 31-12-2005 παρατείνονται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία αυτή, κατ' εξαίρεση των κειμένων σχετικών διατάξεων, στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ή θα συμφωνηθεί, πριν από τη λήξη της μισθώσεως μεταξύ της Ολυμπιακή Οργανωτική Επιτροπή - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία και των μισθωτών τους, ότι τα ξενοδοχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία της Ολυμπιακής Οικογένειας κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του έτους 2004 στην Αθήνα. Η παράταση αυτή περιλαμβάνει και τις μισθώσεις, οι οποίες έχουν καταγγελθεί για λήξη του χρόνου διάρκειάς τους, αλλά δεν έχουν εκδικαστεί και ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο.

 

2. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση του μισθώματος για κάθε έτος παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 4% επί του ποσού του μισθώματος που καταβάλλεται κατά το χρόνο λήξης της σύμβασης μισθώσεως.

 

3. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, που έχουν παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 22 του νόμου 2741/1999 παρατείνονται από τότε που έληξαν μέχρι την 31-12-2002. Κατά της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν λόγω λήξης της μίσθωσης χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων χωρεί ανακοπή λόγω της εκ του νόμου παράτασης αυτών των μισθώσεων. Με την άσκηση της ανακοπής χορηγείται από τον δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναστολή εκτέλεσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.