Νόμος 2648/98

Ν2648/1998: Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2648/1998: Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 238/Α/1998), 22-10-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Δασμοφορολογικές και συναφείς διατάξεις

 

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις στην καταβολή οφειλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου

Άρθρο 11: Προμήθεια και χρήση κινητών τηλεφώνων

 

Κεφάλαιο Β: Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο

 

Άρθρο 13: Δικαιούχοι διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής

Άρθρο 14: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 15: Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων

Άρθρο 16: Κριτήρια χορήγησης διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής

Άρθρο 17: Συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων

Άρθρο 18: Προϋποθέσεις εξέτασης αιτήματος διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής- Περιορισμοί - Επανεξέταση

Άρθρο 19: Ευεργετήματα λόγω συμμόρφωσης σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής

Άρθρο 20: Δικαιώματα Δημοσίου

Άρθρο 21: Εξουσιοδοτική διάταξη

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποίηση και συμπλήρωση φορολογικών και λοιπών σχετικών διατάξεων

 

Άρθρο 22: Τροποποίηση διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος

Άρθρο 23: Απαλλαγή ληξιπρόθεσμων οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής

Άρθρο 24: Διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο

Άρθρο 25: Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

Άρθρο 26: Παράβολα - Τέλη

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου

Άρθρο 28: Βεβαίωση ποσοστού αμφισβητούμενου φόρου και αναστολή είσπραξής του - Διασφάλιση του υπόλοιπου μη βεβαιωθέντος ποσού

Άρθρο 29: Τροποποίηση του κώδικα Φορολογικής Δικονομίας - κατάργηση Δικαστικού Συμβιβασμού

Άρθρο 30: Βεβαίωση του φόρου

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 32: Θέματα φορολογικών ελέγχων

Άρθρο 35: Παραγραφή δικαιωμάτων του Δημοσίου και χρόνος διατήρησης βιβλίων και στοιχείων

Άρθρο 36: Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών

Άρθρο 38: Ρύθμιση χρεών οφειλετών του Δημοσίου που επλήγησαν από πράξεις βίας αναρχικών ατόμων στην πόλη της Αθήνας το διάστημα 18-11-1985 έως 31-08-1998

Άρθρο 39: Οργανωτικά θέματα

Άρθρο 48: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-10-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.