Νόμος 2648/98 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Παραγραφή δικαιωμάτων του Δημοσίου και χρόνος διατήρησης βιβλίων και στοιχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται σε υποθέσεις των οικονομικών ετών 1996 και μετά για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων αρχίζει από την 01-01-1996 και μετά.}

 

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992) η τελεία γίνεται κόμμα και συμπληρώνεται η φράση:

 

{, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του παρόντος διατάγματος.}

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 39 του προεδρικού διατάγματος 186/1992 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης διατηρούνται για όσα χρόνια προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 99/1977 (ΦΕΚ 34/Α/1977) τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για συναλλαγές μέχρι 31-12-1994 ή μέχρι 30-06-1995 για τους επιτηδευματίες που η διαχειριστική περίοδος λήγει στις 30 Ιουνίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.