Νόμος 2648/98 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Τροποποίηση του κώδικα Φορολογικής Δικονομίας - κατάργηση Δικαστικού Συμβιβασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 165 του νόμου [Ν] 4125/1960 που κωδικοποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 331/1985 (ΦEK 116/A/1985), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 2065/1992 (ΦEK 113/A/1992), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε έφεση υπόκεινται οι οριστικές αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων αν το ποσό της διαφοράς υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, χωρίς στο ποσό αυτό να συνυπολογίζονται οι πρόσθετοι φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.}

 

2. Το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4600/1966 (ΦEK 242/A/1966) και το άρθρο 71 του νόμου 2238/1994, όπως ισχύουν, καταργούνται.

 

Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να επιλύονται με δικαστικό συμβιβασμό, σύμφωνα με τις ανωτέρω καταργούμενες διατάξεις, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα ισχύος του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 28 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.