Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 163

Άρθρο 163: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την εκλογή παρέδρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις που αναφέρονται στο εκλογικό δικαίωμα του (άρθρου 43), στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος (άρθρο 44), στους εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 45), στα προσόντα εκλογιμότητας (άρθρο 46), στα κωλύματα και ασυμβίβαστα (άρθρο 47), στο ασυμβίβαστο εξ αιτίας οφειλών (άρθρο 48), στη διαπίστωση εκπτώσεως για τις περιπτώσεις των ανωτέρω κωλυμάτων και ασυμβίβαστων (άρθρο 50), στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών (άρθρο 51), στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής (άρθρα 52 και 53), στην κατάρτιση των συνδυασμών (άρθρο 55), στην ανακήρυξη και κοινοποίηση των συνδυασμών (άρθρο 57), στην αντικατάσταση υποψηφίων που πέθαναν (άρθρο 58), στα δικαιώματα των συνδυασμών (άρθρο 59), στο πρόγραμμα της εκλογής (άρθρο 60), στον υπολογισμό των προθεσμιών (άρθρο 61), στη μορφή των ψηφοδελτίων (άρθρο 62), στην εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων (άρθρο 63), στο περιεχόμενο των ψηφοδελτίων (άρθρο 64), στα άκυρα ψηφοδέλτια (άρθρο 65), στους εκλογικούς φακέλους (άρθρο 66), στην έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας (άρθρο 67), στην ψηφοφορία εκλογέων που μετακινούνται ομαδικά (άρθρο 68), στη ματαίωση των ψηφοφορίας (άρθρο 69), στην εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας (άρθρο 70), στην έκθεση πρακτικών και υποβολή προσφυγών (άρθρο 78), στην επικύρωση της εκλογής (άρθρο 79), στην κατάθεση και περιεχόμενο ενστάσεων (άρθρο 80), στην εκδίκαση των ενστάσεων (άρθρο 81), στη διαδικασία για την εκδίκαση (άρθρο 82), στην απόφαση για τις ενστάσεις (άρθρο 83), στην έφεση διόρθωση αποφάσεων (άρθρο 84), στην κρίση για προϋφιστάμενες ανικανότητες και κωλύματα (άρθρο 85), στην αναίρεση (άρθρο 86), στην επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως (άρθρο 87), στην ορκωμοσία δημοτικών και κοινοτικών αρχών (άρθρο 88), στην αποποίηση της εκλογής (άρθρο 89), στην παραίτηση (άρθρο 90), και στην αναπλήρωση συμβούλων (άρθρο 91), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους παρέδρους των συνοικισμών των δήμων και των κοινοτήτων.

 

2. Εκλογές για την ανάδειξη παρέδρων των συνοικισμών δεν προκηρύσσονται κατά τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού.

 

3. Σε περίπτωση μεταφοράς έδρας κοινότητας σε συνοικισμό όπου εκλέγεται πάρεδρος, η θητεία του παρέδρου του συνοικισμού αυτού λήγει από τη μεταφορά της έδρας της κοινότητας. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν ο πάρεδρος έχει εκλεγεί σε συνοικισμό ο οποίος συμπεριλαμβάνεται σε ομάδα συνοικισμών που εκλέγουν κοινό πάρεδρο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο πάρεδρος παύει να εκπροσωπεί τον συνοικισμό στον οποίο μεταφέρεται η έδρα.

 

4. Αν ένα δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο διαλυθεί σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 1, συμπαρασύρει και τους παρέδρους και όταν προκηρυχθεί η εκλογή νέου συμβουλίου, τότε, κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και πάρεδροι των συνοικισμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 163 καταργήθηκε από την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.