Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Ψηφοφορία εκλογέων που μετακινούνται ομαδικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κοινότητες που οι εκλογείς μετακινούνται εποχιακά ομαδικά σε άλλους δήμους ή κοινότητες, για παραθερισμό ή για διαχείμαση, η ψηφοφορία για την εκλογή των κοινοτικών συμβούλων επιτρέπεται να γίνει στην Περιφέρεια όπου οι Εκλογείς διαμένουν.

 

Με απόφαση του Νομάρχη ορίζεται ο τόπος και το κατάστημα της ψηφοφορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2641/1998 (ΦΕΚ 211/Α/1998).

 

2. Αν η περιοχή όπου διαμένουν οι εκλογείς υπάγεται σε άλλο νομό, ο τόπος και το κατάστημα της ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του Νομάρχη του νομού αυτού, ύστερα από αίτηση του Νομάρχη του νομού, στον οποίο υπάγεται η κοινότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2641/1998 (ΦΕΚ 211/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2641/1998 (ΦΕΚ 211/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 68 καταργήθηκε από την παράγραφο 10 του άρθρου 22 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.